AANB11059U Sommer 2017 - Evalueringsantropologi

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Summer 2017 - Evaluation Anthropology

Uddannelse

Sommerskole 2017

Kursusindhold

Dette kursus introducerer dig til teorier og metoder indenfor feltet evalueringsantropologi. Du bliver introduceret til forskellige tilgange til evaluering med fokus på dem, der er antropologisk informerede: Fra klassiske impact- og procesmodeller til participatory og empowerment evaluering. Hvilke metoder, teorier og tilgange egner sig til forskellige evalueringsopgaver?

Kurset giver dig en indføring i design, udførelse og afrapportering af antropologisk informerede evalueringer. Vi diskuterer også mødet med aftagere af evalueringer. Hvilke evner, har du brug for at sætte i spil her? Og hvordan tilrettelægger og formidler du din antropologiske evaluering, så den også giver mening for en ikke-antropologisk aftager? Du arbejder med cases, som giver dig mulighed for at arbejde med evalueringsudfordringer og  finde løsninger.

Derudover behandler kurset emner som:

 • Debatten om evidensbaseret policy og intervention
 • Evaluators roller og positioneringer
Målbeskrivelser

Ved kursets afslutning skal de studerende være i stand til at:

 • Diskutere og reflektere kritisk over, hvordan antropologiske metoder og teorier kan bruges i forhold til forskellige evalueringsspørgsmål og -kontekster
 • Anvende antropologiske metoder og teorier i casearbejde
 • Udarbejde et evalueringsdesign til en case
 • Diskutere brugen af evaluering i policy kontekst samt af den antropologiske evaluators rolle.

BA-studerende 500 siders obligatorisk pensum

KA-studerende: 500 sider obligatorisk + 200 sider selvvalgt litteratur.

Forelæsninger, casearbejde, øvelser og seminarer
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • I alt
 • 42
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Essay:


Længde: Min. 21.600 - max. 26.400 anslag. Ved gruppebesvarelser yderligere min. 6.750 - max. 8.250 anslag ekstra pr. gruppemedlem.

Eksamen skal altid vedrøre en problemstilling relevant for kurset og skal inkludere litteratur fra kurset.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen:

Nyt essay afleveres med ny problemformulering, det må gerne omhandle samme emne. Afleveres ved den udmeldte reeksamensdato.
 

2. reeksamen:

Nyt essay afleveres med ny problemformulering, det må gerne omhandle samme emne. Afleveres ved den udmeldte reeksamensdato, når kurset udbydes igen.
 

Kriterier for bedømmelse

Se læringsmål