AANB11008U Videnskabsteori

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Theory of Science

Kursusindhold

Fagets formål er at indføre de studerende i mulighedsbetingelserne for antropologisk viden. Hvordan bliver antropologisk viden til? Hvordan optræder/forstås centrale videnskabsteoretiske temaer – epistemologi, ontologi, objekt, subjekt – i antropologien? Vi udforsker forskellige positioner med relevans for samfunds- og kulturvidenskab – såsom positivisme, strukturalisme, funktionalisme, evolutionisme, fænomenologi, hermeneutik, konstruktivisme og post-strukturalisme – samt søger indblik i positionernes idéhistoriske baggrund og betydning for antropologisk teori og metode. Hvad er antropologiens objekt? Hvilket subjekt antages i forskellige videnskabsteoretiske tilgange?

Kurset viderefører og uddyber færdigheder erhvervet fra kurset i faghistorie på uddannelsens første år. Videnskabsteori kører samtidig med og skal følges i samspil med anvendt antropologi – hvor videnskabsteori har fokus på mulighedsbetingelserne for antropologisk viden har anvendt antropologi fokus på mobilisering og applicering af denne viden.

Målbeskrivelser

Efter afslutningen på kurset, skal den studerende udarbejde en opgave, der viser, at han/hun kan:

 •  Kritisk reflektere over hvordan antropologisk viden bliver produceret

•  Redegøre for centrale videnskabsteoretiske temaer

•  Sammenholde forskellige videnskabsteoretiske positioner med   udgangspunkt i deres idehistoriske baggrund

•  Reflektere over videnskabsteoretiske problemstillinger i relation til antropologisk teori og metode

 

Bacheloruddannelsens 1.-3. semester bør være bestået før kurset Videnskabsteori følges.
Forelæsninger og tutorials
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 30
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 189
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Portfolio
Tre individuelle portfolioopgaver af min. 4.500 og max. 5.500 anslag. Underviser fastsætter emnet for portfolioopgaverne.

Portfolioopgave afleveres løbende til tutor. Ved den fastsatte eksamensdato afleveres de 3 portfolioopgaver til en samlet vurdering. De studerende forventes at revidere i opgaverne inden den endelige aflevering.
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende skal have afleveret 3 portfolioopgaver til tutor i løbet af semesteret. Underviser fastsætter emnet for portfolioopgaverne.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Der er udpeget en sekundær intern bedømmer på denne eksamen, der vil deltage i bedømmelsen, hvis den primære bedømmer finder dette er nødvendigt
Reeksamen

1. reeksamen: En ny opgave med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved den udmeldte reeksamensdato. Den studerende bliver automatisk tilmeldt reeksamen
2. reeksamen: En ny opgave med ny problemformulering skal afle-veres. Den nye opgave skal indleveres ved næste eksamenstermin. Den studerende skal tilmelde sig reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelserne