AANB11004U Faghistorie II

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

History of Anthropological Theory II

Kursusindhold

Formålet med kurset er at præsentere den studerende for antropologiens historiske udvikling gennem en læsning af primærtekster. Dette indebærer en indføring i antropologiens teoretiske, metodiske og institutionelle udvikling.

De studerende indføres i antropologiens teoretiske, metodiske og institutionelle udvikling. Kurset begynder med en gennemgang af de klassiske sociologer (Marx/Durkheim/Weber) og beskæftiger sig efterfølgende overvejende med indflydelsesrige antropologer, der tilhører de store antropologiske skoler: britisk funktionalisme og strukturfunktionalisme, den amerikanske kulturantropologiske skole og den franske skole. Det er målet, at den studerende skal kunne se teoriernes muligheder og begrænsninger.

I faghistorie II præsenteres den studerende for perioden fra ca. 1950 og frem.

Målbeskrivelser

Den studerende skal med udgangspunkt i det stillede spørgsmål udarbejde en velstruktureret skriftlig fremstilling, der viser at han/hun kan:

 • identificere de væsentligste debatter i antropologien efter 1950
 • redegøre for disse debatters centrale begreber og indbyrdes forhold
 • diskutere periodens centrale begreber og dominerende problemstillinger
 • sammenfatte den faghistoriske udvikling i lyset af samfundets udvikling

 

En grundbog, som giver en samlet oversigt over faghistorien samt udvalgte artikler eller tekstuddrag, som giver et repræsentativt billede af centrale skoler og forskere.

Ca. 700 sider

Kurset Faghistorie I bør bestås før kurset Faghistorie II følges
Forelæsningsrække og tutorials
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 216
 • Forelæsninger
 • 28
 • Øvelseshold
 • 28
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.

Individuel, skriftlig 3 timers stedprøve uden hjælpemidler.
Krav til indstilling til eksamen

Der kan stilles krav om at de studerende skal deltage i opgaver i løbet af semestret for at kunne deltage i den afsluttende eksamen.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen: En 3 timers skriftlig eksamen på den udmeldte reeksamensdato. Den studerende bliver automatisk tilmeldt reeksamen.
2. reeksamen: En 3 timers skriftlig eksamen ved næste eksamenstermin. Den studerende skal være tilmeldt reeksamen for at kunne deltage.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen