AANB11003U Faghistorie I

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

The History of Anthropoligical Theory I

Uddannelse

Bachelor niveau

Kursusindhold

De studerende indføres i antropologiens teoretiske, metodiske og institutionelle udvikling. Kurset begynder med en gennemgang af de klassiske sociologer (Marx/Durkheim/Weber) og beskæftiger sig efterfølgende overvejende med indflydelsesrige antropologer, der tilhører de store antropologiske skoler: britisk funktionalisme og strukturfunktionalisme, den amerikanske kulturantropologiske skole og den franske skole. Det er målet, at den studerende skal kunne se teoriernes muligheder og begrænsninger. I faghistorie I præsenteres den studerende for perioden op til ca. 1950.

Målbeskrivelser

Den studerende skal med udgangspunkt i det valgte spørgsmål udarbejde en velstruktureret skriftlig fremstilling, der viser at han/hun kan:
• identificere repræsentanter af væsentligste skoler i antropologien indtil 1950
• redegøre for centrale forfattere og tendenser i perioden
• diskutere periodens centrale begreber og dominerende problemstillinger

 

Forelæsningsrække, produktion af wikis i grupper.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 216
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Individuel, skriftlig 3 timers stedprøve uden hjælpemidler.
Krav til indstilling til eksamen

Underviseren kan indføre særlige opgaver relateret til kurset, der skal opfyldes for at få lov til at aflægge eksamen. Det kan for eksempel være udfærdigelse af et antal Wikis, afholdelse af oplæg, aflevering af portfolio opgaver eller andet.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen: En 3 timers skriftlig eksamen på den udmeldte reeksamensdato. Den studerende bliver automatisk tilmeldt reeksamen.
2. reeksamen: En 3 timers skriftlig eksamen ved næste eksamenstermin. Den studerende skal være tilmeldt reeksamen for at kunne deltage.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen. Bemærk opfyldes formalia ikke afvises opgaven administrativt. Læs mere her for BA