AANB05039U Sommer 2016 - Etnografisk Film Metode - et "hands-on" modul

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Summer 2016 - Ethnographic film as method - a hands-on course

Uddannelse

Sommerskole 2016

Kursusindhold

Kurset er åbent for deltagere uden erfaring i at arbejde med film og visuelle medier, og henvender sig til studerende, som ønsker en introduktion til at bruge audiovisuelle metoder og formidlingsredskaber i forbindelse med antropologisk feltarbejde and analyse. Deltagerne vil blive introduceret i at bruge audiovisuelle medier i forbindelse med et analytisk projekt, i at tænke i billeder og lyd, og i at forme deres optagelser i forhold til deres analytiske formål. Vi vil desuden se på forskellige audio-visuelle produktioner og analysere deres antropologiske kvaliteter, samt arbejde med WebDoc, et innovativt interaktivt multimedie format, der integrerer film, lyd, foto og tekst.

Kurset er "hands-on", d.v.s. at indlæring foregår gennem praktiske, kommenterede øvelser og ved at fremstille et konkret formidlingsprodukt.

Kurset er fuldtids og meget intensivt, med undervisning syv formiddage og praktiske øvelser de andre dage. Der skal indleveres obligatoriske portfolio-opgaver i form af skrevne og filmede opgaver fra første dag; der forventes derfor tilstedeværelse og aktiv deltagelse under hele kurset.

Deltagerne vil på kurset arbejde ud fra samme overordnede tema og producere selvstændige del-elementer til en større fælles WebDoc, som publiceres online. Øvelserne vil således forme sig om et fælles og på forhånd af underviseren fastlagt tema, som præsenteres for deltagerne på Absalon inden kursusstart.

Forberedelser: Deltagerne bedes læse den obligatoriske litteratur inden kursusstart. Desuden skal alle deltagere inden kurset lave forhåndsresearch til et formidlingselement som behandler det fælles tema og beskrive dette i et projekt-udkast på 1-2 side. Projekt-udkastet sendes til underviser og de øvrige deltagere en uge inden kursusstart. Nærmere opgave beskrivelse og litteraturliste udsendes via Absalon senest en måned inden kursusstart.

Udstyr: deltagerne forventes at medbringe eget videokamera og en bærbar computer, gerne mac (en pr. hold på to).

Målbeskrivelser

By the end of the course the student should be able to: 

• Demonstrate practical skills in the basic techniques of filming, sound and image, and of digital editing techniques.

• Critically analyze online multi-media formats and demonstrate basic knowledge in their production. 

• Present the potential qualities of visual methods to anthropology.

• Reflect on the methodological, epistemological and ethical questions concerning the use of audiovisual media in anthropology, both as form of exploration and of dissemination.

Udstyr: deltagerne forventes at medbringe eget videokamera og en bærbar computer, gerne mac (en pr. hold på to).
The course in hands-on, meaning that the participants learn through a series of practical, commented exercises and by producing a real audio-visual product, using both film, sound, photo, graphics and text.
NB! Ændring i kurset: afholdes i ugerne 32-34, i stedet for 31-33, som tidligere annonceret
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 10
 • Forberedelse
 • 20
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 60
 • Øvelser
 • 92
 • I alt
 • 210
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Underviseren fastsætter hvor mange portfolioopgaver, der skal afleveres og længden af disse. Minimum 75 % af portfolio opgaverne indgår i den samlede bedømmelse. Underviser meddeler ved kursets afslutning hvilke opgaver, der ligger til grund for bedømmelsen.
Eksamen skal altid vedrøre en problemstilling relevant for kurset og skal inkludere litteratur fra kurset.
Portfolieopgaver kan skrives individuelt eller i grupper på maksimum 4 personer. Ved gruppebesvarelser skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres at individuel bedømmelse finder sted. Læs mere om reglerne for gruppeeksaminer i studieordningen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen