TTEAPT031U Valgfag: GUD I “ET SAMFUND UDEN GUD”: Sjælesorgens udtryk i mødet med hverdagstro, sekularisering og nyåndelighed

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

God in a ”Society without God”. Pastoral care encountering lived faith, secularity and new spirituality.

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

 

Kursusprogram

I Danmark har negativ omtale af hverdagstro præget såvel den akademiske som den bredere kulturelle diskurs. Det kan bl.a. aflæses i nyere faglitteratur gennem udtryk som fx "Et samfund uden Gud", "Gudstro smurt tyndt ud over" og "google-buddhisme". Hverdagslivets tro er således ofte blevet tolket gennem sammenligning med forestillinger, som er hentet ud af en uklar version af traditionelle dogmatiske læresætninger.

I international forskning går hverdagstro ofte under betegnelsen levet religion. Levet religion dækker over et bredt felt af tværfaglig litteratur, der involverer talrige diskurser. Disse studier af hverdagstro tager oftest udgangspunkt i empirisk forskning og insisterer samtidig på begrebsafklaringer i teologi, filosofi og samfundsvidenskaberne.

Der må mere konstruktive forståelser af hverdagstro til, når den praktiske teologi skal reflektere over sjælesørgerisk praksis. Samtidens pastoralteologi kalder på en forståelse af, at i hverdagen kommer kristendom ofte til udtryk på uortodokse måder, hvor tro er indvævet i menneskers individuelle livssituationer, forestillinger og værdier. Hverdagens kristendom viser sig som ’polydoksi’, dvs. gennem et væld af forskellige måder at tro på, som er forbundet med hinanden. Det polydokse perspektiv implicerer bl.a. en forståelse for, at spørgsmålet om "det sekulære" og "sekularisme" i vores kulturhistorie kun giver mening i forhold til det religiøse og med den indsigt, at sekulariseringen blev født ud af kristendommen. Sammen med det sekulære islæt går samtidens hverdagstro hånd i hånd med "den nye åndelighed", en ny spirituel bølge med en holistisk forestilling om tilværelsen, hvor velvære findes i samspillet mellem krop, sind og ånd, og hvor spirituelle praksisser hverken opleves som sekteriske eller bundne til et dogmatisk system.

Hverdagens brogede troslandskab rejser dermed sjælesørgeriske udfordringer og spændende muligheder for teologer og præster om, hvordan kirken konstruktivt kan forstå, tale om og ind i mødet med hverdagstroens mangfoldighed i krydspresset mellem (post-)modernitet, sekularisme og nyåndelighed. Formålet med dette kursus er derfor at relatere samtidens hverdagstrossituation til sjælesorgsteoretiske refleksioner og sjælesorgssamtalen i praksis. Med et empirisk udgangspunkt i samtidens hverdagsliv åbner kurset for nyere internationale pastoralteologiske og -psykologiske trends i teori og praksis inden for sjælesorgsforskning, ligesom der også åbnes for de mere nationalt situerede rum i sjælesorgssamtalen. Kurset knytter dermed an til en empirisk-teologisk metode i bred forstand, hvor undersøgelsen af forholdet mellem fænomenet tro, teologisk tradition og kristen sjælesorg sker gennem bevægelsen mellem teori og praksis.

 

Kursusledere:

CTJH: Christine Tind Johannessen-Henry (post.doc., TEO, KU, hovedlærer og programtilrettelægger)

HRI: Hans Raun Iversen (lektor, TEO, KU, hovedlærer og koordinator)

 

Undervisere:

PCW: Pamela Cooper-White (professor, New York, USA)

CTJH: Christine Tind Johannessen-Henry (post.doc., TEO, KU)

HRI: Hans Raun Iversen (lektor, TEO, KU)

OSM: Ole Skærbæk Madsen (missionspræst)

PNH m.fl.: Peter Nicolai Halvorsen (studenterpræst) m.fl.

 

Fælles kursuslitteratur:

 • Streib, Heinz & Dinter, Astrid, 2008 (red.). Lived Religion. Conceptual, Empirical and Practical-Theological Approaches. Leiden, NLD: Brill, 2008.

 • Zuckerman, Phil (2008). Samfund uden Gud. En amerikaner ser på religion i Danmark og SverigeHøjbjerg: Forlaget Univers.

 • Iversen 2015, Hans Raun. Kapitel II. Kirkesociologi: Troen, sekulariseringen og religionens beskaffenhed i dag (manus under udgivelse).

 • Redefining the Paradigms

 • Cooper-White, Pamela, 2003. Shared Wisdom: Use of the Self in Pastoral Care and Counseling, Minneapolis: Fortress Press.

 • Cooper-White, Pamela, 2007. Many Voices. Pastoral Psychotherapy in Relational and theological Perspective, Minneapolis: Fortress Press.

 • Johannessen-Henry, Christine Tind, udkom. 2015. Kræften og kraften. Hverdagskristendom i et netværksteologisk perspektiv, København: Forlaget Anis, 213 s.

 • Davie, Grace. "Secularization: process and theory", i: The Sociology of Religion, London: Saga Publications 2007, 46-66.

 • Smith, Graeme. "Churchgoing and Pilgrimage in the Middle Ages" & "Contemporary and Medieval Christian Life", i: A Short History of Secularism, London: I.B. Tauris, 2008, 89-134.

 • Højsgaard, Morten T. & Iversen, Hans R. (red.), Gudstro i Danmark, København, Forlaget Anis, 13-27.

 • Cooper, Michael T. Perspectives on Post-Christendom Spiritualities: Reflections on New Religious Movements and Western Spiritualities, Sacred Trebes Press, 2010.

 • Madsen, Ole Skjerbæk. “Theology in Dialogue with New Age or the Neospiritual Milieu”, i: Viggo Mortensen (red.), Theology and the Religions: A Dialogue, Cambridge: Wm. B. Eerdmans Puplishing Co. Grand T´Rapids / 2003. Pp 257-286

 

(Øvrig litteratur følger.)

 

Se studieordningen
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 1
 • I alt
 • 1
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Eksamensperiode

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området