TTEAPT030U Valgfag: Kompaktseminar: Sjælesorg ved krise, krig og katastrofe

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Pastoral Care in Disaster, War and Crisis

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Ved post.doc. Christine Tind Johannessen-Henry, assoc. professor, Dr. Storm Swain, Philadelphia, professor Tor Johan Grevbo, Oslo samt krisepsykolog Gry Stålsett, Modum Bad, Norge. Kurset afvikles over to uger med i alt 40 timer 2.-13. november 2015.

 

Sjælesorg – bredt forstået som den omsorg for sjælen, der som udgangspunkt bør finde sted inden for alle områder af kirkens fællesskab – er en eklektisk disciplin, som i praksis viser sig gennem en polyfoni af dele, der udøves i specifikke situationer. I et mere samlende format kan sjælesorg forstås gennem forskellige dimensioner som ”hverdag”, ”kerygma”, ”terapi”, ”ritual”, ”politik”, ”filosofi” og ”etik” – dimensioner der træder frem gennem det 20. og 21. århundredes talrige fremstillinger af ”sjælesorgens proprium” (Klessmann 2008).

Mennesker, der lider af traumatisk stress, som følge af voldsomme begivenheder, gennemlever typisk gentagne erindringer af begivenheden, forsøger konstant at undgå at blive mindet om traumet, og befinder sig i en øget beredskabstilstand. I forhold til lindring af traumet er det afgørende at hjælpe med at finde et sprog, hvormed personen selv kan komme til at forstå og kommunikere begivenheden. Meningsskabelse er imidlertid ikke nok. Individet skal have erfaringer, der direkte strider imod hjælpeløsheden og den fysiske handlingslammelse, som følger med traumet (Van der Kolk 2007).

Når sjælesorg udspiller sig i en krisesituation transformeres begge dele i mødet med hinanden og bliver til ”førstehjælpssjælesorg” (Notfallseelsorge). Dette rejser nogle nærmere pastoralteologiske spørgsmål angående forholdet mellem teologi og (psykologisk) håndtering af traumatisk stress: Hvad er da kirkens opgave? Hvad og hvordan kan sjælesorgen svare på de akutte og langvarige efterspil af krise-, sygdoms-, krigs- og katastrofeudbrud, der som individuelle eller kollektive traumer rammer det enkelte individ? På hvilke måder kan sjælesorgens polyfoniske praksis tale ind i – eller rettere interagere med – de psykologiske betingelser for håndtering af traumer, vel at mærke uden at sjælesorgen giver køb på dens kristne budskab og egenart?

I interaktionen mellem repræsentative klassiske sjælesorgstekster/-modeller, toneangivende psyko(bio)logisk traumeforskning og empiriske eksempler inden for sjælesorgens forskellige dimensioner samt litteratur om førstehjælpssjælesorg i øvrigt, vil dette kursus belyse og arbejde med, hvordan hovedtemaer i psykologisk traumebehandling kan oversættes og mødes af/i sjælesørgeriske handlinger med fokus på et overordnet tema, fællesskab. Ved at rette opmærksomheden på sameksistensen mellem sjælesørgeriske handlinger og vilkår for traumelindring er formålet yderligere at skærpe sjælesorgens rolle i ekstreme livssituationer.

 

Grundbøger:

Klessmann, Michael (2008). Seelsorge. Begleitung, Begegnung, Lebensdeutung im Horizont des christlichen Glaubens, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener. 
Grevbo, Tor Johan S. (2006). Sjelesorgens vei. En veiviser i det sjelesørgeriske landskab – historisk og aktuelt, Oslo: Luther Forlag. 

Kolk, Bessel A. van der,; McFarlan, Alexander C. & Weisaeth, Lars (eds.) (2007). Traumatic Stress. The Effects of Overwhelming Experience on Mind, Body, and Society, New York: The Guilford Press.
Swain, Storm (2011). Trauma and Transformation at Ground Zero. A Pastoral Theology, Minneapolis: Fortress Press.

 

 

Se studieordningen
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 1
  • I alt
  • 1
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Eksamensperiode

Vintereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området