TTEAKVFKHU AFLYST: KA Valgfag: Kirke og Teologihistorie: Bibelen i musik og musikdrama, 1800-ca. 2000

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

The Bible in Music and Music Drama, ca. 1800-2000

Kursusindhold

I kurset gennemgås og diskuteres udvalgte repræsentative eksempler på bibelske musikværker fra ca. 1800 til i dag med særlig vægt på musikdramatiske værker. Alle værkerne sættes ind i en samtidig teologisk og musikæstetisk kontekst.

Blandt bibelske operaer vil Étienne Méhuls Joseph fra 1807 (tekst af Alexandre Duval), Carl Nielsens Saul og David (1901) til Einar Christiansens libretto og Arnold Schönbergs Moses und Aron (1930-32) indgå i kurset, blandt oratorier Felix Mendelssohn-Bartholdys Paulus (1836), Johannes Brahms’ Ein Deutsches Requiem (1865-68), Franz Liszts Christus (1868), samt to berømte tonesætninger af den katolske dødsmesse, henholdsvis Hector Berlioz’ Grand messe des morts (1838) og Giuseppe Verdis Requiem (1874). Desuden vil Sergej Prokofievs og Benjamin Brittens udgaver af lignelsen om den fortabte søn henholdsvis som ballet (komp. 1928-29) og som kirkeparabel (komp. 1967-68) blive diskuteret.

Derudover vil musik af bl.a. Antonin Dvorák, Edward Elgar, Gustav Mahler, Arvo Pärt, Sofia Gubaidulina, Luciano Berio, Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Sven David Sandström og John Frandsen blive taget op i løbet af kurset.

Undervisningen vil præsentere tekster og musik i forelæsningsform med diskussion af værkerne og i en vis udstrækning inddragelse af andre kontekstuelt relevante tekster.

 

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

• avanceret og specialiseret viden om bibelreceptionen i vestlig klassisk musik efter 1800,

• evne til selvstændig, kritisk analyse og diskussion af de spørgsmål, der relaterer sig til denne musik og dens plads i kristendommens kulturhistorie,

• evne til at udvælge og anvende relevant litteratur og

• evne til både enkel og problembevidst formidling af Bibelens betydning for den klassiske musik.

Undervisningen vil forsøge at indfri disse mål ved at præsentere de musikalske værker og deres kontekst gennem (uformelle) fremlæggelser/forelæsninger samt ved nærlæsning og diskussion med kursusdeltagerne, der forudsættes at være aktive diskussionspartnere.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Eksamensperiode

Sommer 2016

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området