TTEAKVFGTU KA Valgfag: Det Gamle Testamentes Eksegese: Semitisk kristendom: Introduktion til syrisk sprog og litteratur

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Old Testament Exegesis: Semitic Christianity: Introduction to Syriac Language and Literature

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Mens kristendommen bredte sig mod vest gennem Middelhavsområdet i de første århundreder e.Kr., og kirkefædre som Ignatius, Justin og Irenæus grundlagde den græsksprogede kristne tænkning, opstod der i samme rivende tempo kristne menigheder i Romerrigets østlige udkant, på (og ind over) grænsen til det persiske imperium. Her blev der tænkt kristendom på et sprog, der er meget nært beslægtet med Jesus’ og disciplenes eget modersmål, og uden nævneværdig kontakt med græsk filosofi. Det syriske sprog, som reelt blot er en aramæisk dialekt skrevet med sit eget alfabet, giver derfor adgang til at studere en kristen tænkning, som i de første århundreder er stort set upåvirket af den ”europæiske” dagsorden og snarere bruger gammeltestamentlig poesi som forståelsesramme.

Læringsmål

Kursets mål er (jf. Studieordningen § 2.5), at deltagerne opnår avanceret og specialiseret indsigt i den tidlige syriske litteraturs indhold og sprog ved læsning og drøftelse af uddrag af centrale værker fra 2.-4. årh. e.Kr. både på syrisk og i oversættelse, såvel som relevant sekundærlitteratur.

Det er ønskeligt, at man har sit hebraiske i nogenlunde frisk erindring (eller at man kender lidt til et andet semitisk sprog som fx arabisk; har man ligefrem snuset til aramaisk, er det helt fantastisk).

Forberedelse

Man bør regne med ca. 8 timers forberedelse pr. gang.

 

Se studieordningen
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Eksamensperiode

Vintereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området