TTEAKS005U Valgfag: Sjælesorg i islam

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Pastoral Care in Islam

Kursusindhold

 

Program

 

Der har gennem islams historie ikke været tradition for en formaliseret ’sjælesorgsdisciplin’, men den har været indlejret i praksis og implicit i teologien der understøtter og opfordrer til det som man i dag kan kalde sjælesorg eller åndelig omsorg.

Kurset har til formål at give en indføring i åndelig omsorg i den islamiske tradition og praksis. Der gives en redegørelse for omsorgens betydning og grundlag samt dens plads i islam i relation til andre islamiske discipliner – fiqh, filosofi, etik og mystik.

Åndelig omsorg præsenteres både i historisk og aktuel sammenhæng hvor man bl.a. tager hensyn til dens betydning i et moderne multireligiøst samfund hvor omsorgsrollerne har ændret sig i forhold til tidligere. 

Målet er at gøre studerende fortrolige med kernebegreber inden for den islamiske omsorgstradition og dens praktiske betydning i relation til muslimsk selvforståelse og hverdagsliv. Dertil kommer en gennemgang af de seneste års erfaringer med formaliseret åndelig omsorg her i Danmark, særligt i fængsler og på hospitaler.

 

Undervisningstemaer


1. Koran og hadith som hovedkilder til åndelig omsorg/ Profeten Muhammad som åndelig ’vejleder’ (counsellor).

2. Åndelig omsorg i islams historie / Familiens rolle.

3. Islamisk teologi om synet på lidelse, sygdom, ensomhed, samvittighed og død. 4. Åndelig omsorg og spiritualitet (sufisme).

5. Åndelig omsorg i grænsefeltet mellem religion og psykisk sygdom / Åndelig omsorg i palliationsfasen.

6. Mestringsstrategier i den åndelige omsorg, heriblandt f.eks. bøn, symboler, billeder, det narrative og eskatologi.

7. Åndelig omsorg og bioetik – prævention, abort, organdonation, seksualitet, dødshjælp, reproduktion og kloning.   

8. Åndelig omsorg og samfundet- fællesskab, naboskab og ægteskab / Åndelig omsorg på institutioner- i ind-og udland. 

9. Aktuelle udfordringer for den åndelige omsorg, så som sekularisering, ekstremisme og synkretisme.

10. Åndelig omsorg i praksis – samtaler og øvelser. 

11. Centrale temaer i samtalesituationer i fængslet- f.eks. straf, skyld, skam og tilgivelse.

 

Litteratur (primær)

Sophie Gilliat-Ray, Mansur Ali, Stephen Pattison (eds.): Understanding Muslim Chaplaincy, Ashgate, 2013 Abdul Rashid Gatrad & Aziz Sheikh (eds.): Caring for Muslim Patients, Radcliffe Medical Press Limited, 2000 Hussein Rassool (ed.): Cultural Competence in Caring for Muslim Patients, Palgrave, 2014 Naveed Baig: Den muslimske patient, IKS, 2007 Sameera Ahmed & Mona Amer: Counseling Muslims- Handbook of Mental Health Issues and Interventions, Routledge, 2012 Fazlur Rehman: Health and Medicine in the Islamic Tradition, ABC, 1998 Zafar Ansari: Quranic Concepts of the Human Psyche, Adam Publishers and Distributors, 2006 Qaiser Shahzad: Biomedical Ethics-philosophical and Islamic Perspectives, IRI, 2009 Muhammad Ibn Alawi: Muhammad the Perfect Man, Visions of Reality Books, 2013Mohamed Ajouaou, Imam behind bars: A case study of Islamic Spiritual care in Dutch prisons towards the development of a professional profile. CreateSpace Independent Publishing Platform 2014. James A. Beckford, Danièle Joly, Farhad Khosrokhavar (eds.), Muslims in Prison. Challenge and change in Britain and France.  Palgrave Macmillan 2005.

 

Litteratur (sekundær)

Toshihiko Izutsu: Ethico-Religious Concepts in the Qur'an, McGill-Queen’s University Press, 2002. Naveed Baig et al. (ed): Tro, omsorg og interkultur, Hans Reitzels Forlag, 2010 Ahmed Yacoub: The Fiqh of Medicine, Taha Publishers Ltd., 2001 Tor J. Grevbo: Sjelesorgens veie, Luther Forlag, 2006 Lissi Rasmussen: Troens betydning i fængslet  s.139-150 i Livshistorier og Kriminalitet, Det Teologiske Fakultet, KU, 2010. Pormann & Savage Smith: Medieval Islamic Medicine, Edinburgh University Press, 2007

 

Artikler

H.B. Boelsbjerg, ’Det hellige rum’: Sjælesorgssamtaler på hospitalet. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 18, 2013, p. 67-86. Shamsul Khan & Mahjabeen Ahmad, ’The Case for Muslim Aged Care in the West’. Journal of Religion, Spirituality & Aging, 26:4, 2014, p. 281-299. Nazila Isgandarova, A Redefinition and Model of Canadian Islamic Spiritual Care, J Pastoral Care Counsel 2012, 66(2):7.

 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve