TTEAKS004U AFLYST: Valgfag: Social etik i islam

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Canselled: Social etichs in Islam

Kursusindhold

AFLYST:

Ved ekstern lektor, ph.d. Safet Bektovic med Dr. Dilwar Hussain, England som gæsteforelæser. Kurset afvikles kompakt 23. maj til 5. juni 2016.


Kursus har til formål at give en introduktion til social etik i islam ved at følge dens idehistoriske udvikling. Der gives en redegørelsen for etikkens grundlag og dens plads i islam i relationen til andre islamiske discipliner – teologi, retsvidenskab, filosofi og mystik.

 

Social etik præsenteres både i historisk og aktuel sammenhæng, idet der bl.a. tages hensyn til dens betydning i et moderne multireligiøst samfund. Som et forsøg på at imødekomme aktuelle udfordringer, som muslimerne møder i de vestlige samfund, inddrages der også nye etisk-teologiske perspektiver relaterende til anvendt etik, ligestilling mellem kønnene osv.

Målet er at gøre studerende fortrolige med etiske begreber og etiske teorier indenfor islam, samt at give dem en indsigt i og forståelse for etikkens sociale og praktiske betydning i muslimernes hverdagsliv.  

 

Undervisningstemaer:

 1. Islamiseringen af arabernes etik under indflydelsen af islam

 2. Etiske ideer, typer og genrer i Koranen og hadith

 3. Sharia og etik: relationen mellem moral, lov og religion

 4. Teologisk og sufi-etik

 5. Filosofisk etik og humanistiske ideer

 6. Systematiske betragtninger over islamisk klassisk etik

 7. Politisk etik: djihad, krig og fred

 8. Sharia-strafferet og menneskerettigheder

 9. Islam og civilt samfund

 10. Praktisk filosofi og social etik

 11. Livet, sygdom og omsorg

 12. Sociale aspekter af feministisk og befrielsesetik

 13. Udfordringer med globalisering, sekularisering og etisk-moralsk pluralisme

Litteratur:

 

Grundbøger:

1. Oddbjørn Leirvik: Islamisk etik Ei idehistorie, Universitetsforlaget 2002. Der læses ca. 230 s. af bogens 251 s.

2. Sohail H. Hashmi (ed): Islamic Political Ethics, Civil Society, Pluralism, and Conflict, Princeton University Press, 2002. Der læses 216 s. af bogens 227 s.

4. Toshihiko Izutsu: Ethico-Religious Concepts in the Qur'an, McGill-Queen’s University Press, 2002. læses 109 s. af bogens 284 s. (Chapters: IV, V, VI and XI)

 

Artikler/bogkapitler:

Generelt om islamisk etik:

Barlas Asma (2002): “The Qur’an and Muslim Women. Reading Patriarchy, Reading Liberation”, pp. 1-28, in Believing Women in Islam, 28s.

Daiber, Hans (2013): Humanism: A Tradition Common to both Islam and Europe”, pp. 293-309, in Filozofija i Drustvo 1/2103, 17s.

Goodman, E. Lenn(2003):  “Humanism and Islamic Ethics”, ch. 2. Pp. 82-121 in Islamic Humanism, 40.s

Hourani, George (2007): "Combinations of reason and tradition in Islamic ethics" pp. 270-276 in Reason and Tradition in Islamic Ethics, 7s.

Rahman, Fazlur (1983): "Some Key Ethical Concepts of the Qur’an", pp. 170-185, in Journal of Religious Ethics, Vol. 11, No. 2, 16s. Fulltekst.

Siddiqui, Ataullah (2006): “Ethics in Islam: key concepts and contemporary challenges”, pp. 423-431, in Journal for Moral Education. 8s.

Om etik of lov/sharia

Ayoub, Mahmoud (1994): “Religious Freedom and the Law of Apostasy in Islam”, pp. 75-91. in Courtesy: Islamochristian = Islamiyat Masihiyat, Vol 20. 17s.

El-Fadl, Khaled Abou (2003): “The Human Rights Commitment in Modern Islam” in Humans Rights and responsibilities, ed. By J. Runzo and N. Martin, (Oxford one world Publications) 55s.

Karcic, Fikret (2007): "From Law to Ethics: the Process of Modernization and Reinterpreting the Shari’a in Bosnia", pp.1-6. in Bosnischer Islam fur Europa, Akademia der Diözese Rottenburg-Stuttgart. 6s. Fulltekst.

Peters, Rudolph (2005): “Islamic criminal law today”, ch. 5, pp-142-185. in Crime and Punishment in Islamic Law. Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century.  44s.

Rahman, Fazlur (1965): “The Concept of Hadd in Islamic Law”, pp. 237-251. in, Islamic Studies Vol. 4. No. 3. 14s.

Rahman, Fazlur (1985): "Law and Ethics in Islam", pp. 3-15. in Richard G. Hovannisian: Ethics in Islam, Undena Publications.13s.

Ramadan, Tariq (2009): “Society, Education, and Power”, pp.  259-293. in Radical Reform. Islamic Ethics and Liberation, 33s.

Sajo, B. Amyn (2004): “A Humanist Ethos: The Dance of Secular and Religious”, ch.3 pp. 47-71. in Muslim Ethics Emerging Vistas, 25s.

Anvendt etik

Baig, Naveed (2010): “Tro, sundhed og lidelse I islam”, s. 15-32. i Tro, omsorg og interkultur. 18s.

Jensen, Tim og Rothstein Mikael (1998/2001): "Anvendt etik i islam", s. 169-182 i Etikken og religionerne, 14s.

Leirvik, Oddbjørn (2010): “Aw qâla: ´Li.jârihi’: some observations on brotherhood and neighborly love in Islamic tradition, pp. 357-372, in Islam and Christian-Muslim Relations, Vol. 21, No. 4, 16s.

Padela, I. Aasim, Arrozullah, Ahsan and Moosa, Ebrahim (2011): Brain Death in Islamic Ethico-Legal Deliberation: Challenges for Applied Islamic Bioethics. 8s

Therisa Rogers (1999): “The Islamic Ethics of Abortion in the traditional Islamic Sources”,  pp. 122-129. in The Muslim World, Vol.LXXXIX, No. 2. 8s.

Powel Russel (2011): “Forgiveness in Islamic Ethics and Jurisprudence”, pp. 17-34, in Berkeley Journal of Middle Eastern Islamic Law, Vol. 4:1,18s.

Sachedina Abdulaziz (2009): “In Search of Principles of Healthcare Ethics in Islam”, chap. 2 pp. 25-75. in Islamic biomedical Ethics, 51s.

 

Social etik i islam

Ved ekstern lektor, ph.d. Safet Bektovic med Dr. Dilwar Hussain, England som gæsteforelæser. Kurset afvikles kompakt 23. maj til 5. juni 2016.


Kursus har til formål at give en introduktion til social etik i islam ved at følge dens idehistoriske udvikling. Der gives en redegørelsen for etikkens grundlag og dens plads i islam i relationen til andre islamiske discipliner – teologi, retsvidenskab, filosofi og mystik.

 

Social etik præsenteres både i historisk og aktuel sammenhæng, idet der bl.a. tages hensyn til dens betydning i et moderne multireligiøst samfund. Som et forsøg på at imødekomme aktuelle udfordringer, som muslimerne møder i de vestlige samfund, inddrages der også nye etisk-teologiske perspektiver relaterende til anvendt etik, ligestilling mellem kønnene osv.

Målet er at gøre studerende fortrolige med etiske begreber og etiske teorier indenfor islam, samt at give dem en indsigt i og forståelse for etikkens sociale og praktiske betydning i muslimernes hverdagsliv.  

 

Undervisningstemaer:

 1. Islamiseringen af arabernes etik under indflydelsen af islam

 2. Etiske ideer, typer og genrer i Koranen og hadith

 3. Sharia og etik: relationen mellem moral, lov og religion

 4. Teologisk og sufi-etik

 5. Filosofisk etik og humanistiske ideer

 6. Systematiske betragtninger over islamisk klassisk etik

 7. Politisk etik: djihad, krig og fred

 8. Sharia-strafferet og menneskerettigheder

 9. Islam og civilt samfund

 10. Praktisk filosofi og social etik

 11. Livet, sygdom og omsorg

 12. Sociale aspekter af feministisk og befrielsesetik

 13. Udfordringer med globalisering, sekularisering og etisk-moralsk pluralisme

Litteratur:

 

Grundbøger:

1. Oddbjørn Leirvik: Islamisk etik Ei idehistorie, Universitetsforlaget 2002. Der læses ca. 230 s. af bogens 251 s.

2. Sohail H. Hashmi (ed): Islamic Political Ethics, Civil Society, Pluralism, and Conflict, Princeton University Press, 2002. Der læses 216 s. af bogens 227 s.

4. Toshihiko Izutsu: Ethico-Religious Concepts in the Qur'an, McGill-Queen’s University Press, 2002. læses 109 s. af bogens 284 s. (Chapters: IV, V, VI and XI)

 

Artikler/bogkapitler:

Generelt om islamisk etik:

Barlas Asma (2002): “The Qur’an and Muslim Women. Reading Patriarchy, Reading Liberation”, pp. 1-28, in Believing Women in Islam, 28s.

Daiber, Hans (2013): Humanism: A Tradition Common to both Islam and Europe”, pp. 293-309, in Filozofija i Drustvo 1/2103, 17s.

Goodman, E. Lenn(2003):  “Humanism and Islamic Ethics”, ch. 2. Pp. 82-121 in Islamic Humanism, 40.s

Hourani, George (2007): "Combinations of reason and tradition in Islamic ethics" pp. 270-276 in Reason and Tradition in Islamic Ethics, 7s.

Rahman, Fazlur (1983): "Some Key Ethical Concepts of the Qur’an", pp. 170-185, in Journal of Religious Ethics, Vol. 11, No. 2, 16s. Fulltekst.

Siddiqui, Ataullah (2006): “Ethics in Islam: key concepts and contemporary challenges”, pp. 423-431, in Journal for Moral Education. 8s.

Om etik of lov/sharia

Ayoub, Mahmoud (1994): “Religious Freedom and the Law of Apostasy in Islam”, pp. 75-91. in Courtesy: Islamochristian = Islamiyat Masihiyat, Vol 20. 17s.

El-Fadl, Khaled Abou (2003): “The Human Rights Commitment in Modern Islam” in Humans Rights and responsibilities, ed. By J. Runzo and N. Martin, (Oxford one world Publications) 55s.

Karcic, Fikret (2007): "From Law to Ethics: the Process of Modernization and Reinterpreting the Shari’a in Bosnia", pp.1-6. in Bosnischer Islam fur Europa, Akademia der Diözese Rottenburg-Stuttgart. 6s. Fulltekst.

Peters, Rudolph (2005): “Islamic criminal law today”, ch. 5, pp-142-185. in Crime and Punishment in Islamic Law. Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century.  44s.

Rahman, Fazlur (1965): “The Concept of Hadd in Islamic Law”, pp. 237-251. in, Islamic Studies Vol. 4. No. 3. 14s.

Rahman, Fazlur (1985): "Law and Ethics in Islam", pp. 3-15. in Richard G. Hovannisian: Ethics in Islam, Undena Publications.13s.

Ramadan, Tariq (2009): “Society, Education, and Power”, pp.  259-293. in Radical Reform. Islamic Ethics and Liberation, 33s.

Sajo, B. Amyn (2004): “A Humanist Ethos: The Dance of Secular and Religious”, ch.3 pp. 47-71. in Muslim Ethics Emerging Vistas, 25s.

Anvendt etik

Baig, Naveed (2010): “Tro, sundhed og lidelse I islam”, s. 15-32. i Tro, omsorg og interkultur. 18s.

Jensen, Tim og Rothstein Mikael (1998/2001): "Anvendt etik i islam", s. 169-182 i Etikken og religionerne, 14s.

Leirvik, Oddbjørn (2010): “Aw qâla: ´Li.jârihi’: some observations on brotherhood and neighborly love in Islamic tradition, pp. 357-372, in Islam and Christian-Muslim Relations, Vol. 21, No. 4, 16s.

Padela, I. Aasim, Arrozullah, Ahsan and Moosa, Ebrahim (2011): Brain Death in Islamic Ethico-Legal Deliberation: Challenges for Applied Islamic Bioethics. 8s

Therisa Rogers (1999): “The Islamic Ethics of Abortion in the traditional Islamic Sources”,  pp. 122-129. in The Muslim World, Vol.LXXXIX, No. 2. 8s.

Powel Russel (2011): “Forgiveness in Islamic Ethics and Jurisprudence”, pp. 17-34, in Berkeley Journal of Middle Eastern Islamic Law, Vol. 4:1,18s.

Sachedina Abdulaziz (2009): “In Search of Principles of Healthcare Ethics in Islam”, chap. 2 pp. 25-75. in Islamic biomedical Ethics, 51s.

 

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve