TTEAKS003U Valgfag: Kompaktseminar: Grundtemaer i Koranen og Bibelen

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Fundamental Themes in the Qur’an and the Bible

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

 

Kursusindhold og -plan findes på kursets hjemmeside:

http://teol.ku.dk/uddannelser/efter_og_videreuddannelser/kultur_og_religionsmoede/grundtemaer_i_koranen_og_bibelen/

 

Dette kursus tager udgangspunkt i Koranens engagement med den bibelske litteratur, både den jødiske og den kristne. Dette engagement – præget af både anerkendelse og opgør – har en religionshistorisk fortid, som udspringer af en specifik senantik kontekst, hvor jødedom og kristendom fremstår som selvstændige religioner. Det kommer til udtryk i en række grundtemaer, der er fælles for de tre monoteistiske religioner, jødedom, kristendom og islam, men også adskiller sig afgørende fra hinanden. Kurset vil veksle mellem syntetiserende overblik og nærlæsninger af udvalgte passager, hvorunder metodisk og teoretisk refleksion over begreber som intertekstualitet og genre vil blive inddraget. Samtidig er det klart, at Koranens engagement ikke lader sig reducere til en religionshistorisk fortid, men også forvaltes videre som et nutidigt – og fremtidigt – engagement af de troende selv. Dette fordrer et aktualiserende og perspektiverende blik på Koranens og Bibelens grundtemaer, som kurset også vil tage i sit opdrag.

 

Undervisningstemaer

 1. Koranen: introduktion
 2. Koranens religiøse forhistorie
 3. Koranens talerør: Profeten Muhammad
 4. Koranen og det bibelske univers: indledning
 5. Koraniske og bibelske temaer: ligheder og forskelle
 6. Persongalleri
 7. Nærlæsninger og fortolkninger
 8. Koranen som europæisk helligtekst

 

Grundbøger

 

Se studieordningen
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 1
 • I alt
 • 1
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Eksamensperiode

Vintereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området