TTEAKKFNTU  KA Kernefag: Det Nye Testamentes Eksegese: Korintherbrevene (2015- og 2012-fagpakkken)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

New Testament Exegesis: The Letters to Corinth

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Kurset vil forme sig som en eksegetisk gennemgang af Paulus’ to breve til menigheden i Korinth på grundlag af den græske tekst (60 sider i Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece).

Læringsmål:

Færdighed i at læse Korintherbrevene på græsk og få et solidt indblik i deres indhold, opbygning, historiske baggrund og teologiske særpræg.

Kendskab til de særlige teologiske og hermeneutiske spørgsmål, som disse tekster rejser.

Evne til på højt niveau at udfolde og formidle de problemstillinger, som disse breve rummer.

Målet opnås i et samspil mellem forberedelse og aktiv deltagelse i undervisningen.

 

Forberedelse:

Undervisningen omfatter 2 ugentlige dobbelttimer i 14 semestre og ca. 15 timers forberedelse om ugen under kursusforløbet.

 

Kursuslitteratur:

Der er i de senere år udkommet adskillige kommentarer til Korintherbrevene af forskellig observans. Især relevante i vor sammenhæng er de, der direkte går ud fra den græske tekst.

 

Særdeles omfattende er:

Wolfgang Schrage, Der erste Brief an die Korinther, EKK 7,1-4 (Neukirchen-Vluyn: Benzinger Verlag/Neukirchener Verlag 1991-2001).

Margaret E. Thrall, The Second Epistle to the Corinthians I-II, ICC (Edinburgh: T. & T. Clark 1994-2000).

 

Kommentarer af et mere overkommeligt omfang:

Richard Hays, First Corinthians. Interpretation (Louisville 1997).

Victor Paul Furnish, II Corinthians. AB 32A (New York 1984).

 

Desuden de relevante bind i serien New Testament Theology:

Victor Paul Furnish, The Theology of the First Letter to the Corinthians (Cambridge: Cambridge University Press 1999).

J. Murphy-O-Connor, The Theology of the Second Letter to the Corinthians (Cambridge: Cambridge University Press 1991).

 

Af de mange monografier kan nævnes:

Dale B. Martin, The Corinthian Body (New Haven, Yale University Press 1995).

Wayne A. Meeks, The First Urban Christians: The Social World of the Apostle Paul (New Haven: Yale University Press 1983).

 

Deltagelse kan være en naturlig forberedelse til en eksamen, der former sig som en eksegetisk gennemgang af et udvalgt tekststykke, almindeligvis 8-12 vers, med særligt henblik på fx en teologisk problemstilling

 

Se studieordningen
Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 45 min.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Sommereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 56