TTEAKKFGTU KA Kernefag: Det Gamle Testamentes Eksegese: Gammeltestamentlig teologi (2015- og 2012-fagpakken)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Old Testament: Theo-logy of the Hebrew Bible

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Når man har beskrevet ”den gammeltestamentlige Gud”, er der ofte blevet fokuseret på hans relation til Israel. Guds rolle som storkongen, der slutter pagt med den genstridige vasal fra Jerusalem og omegn, er dermed kommet til at dominere billedet. Kursets mål er at undersøge, om portrættet bliver væsentlig anderledes, når man inddrager både ritualtekster, visdomslitteratur, private klage- og takkesalmer og fortællinger om israelitiske helte for at få et samlet billede af den Gud, der skiftevis fremstilles i relation til individer, nationer, hele jorden – eller sågar dyrene.

Læringsmål

Læringsmålene for kernefaget i GT omfatter viden om udvalgte gammeltestamentlige tekster, indsigt i deres sammenhæng med en overordnet gammeltestamentlig problemstilling og færdighed i eksegetisk arbejde med teksterne (jf. den fulde ordlyd i Studieordningens § 2.4.2).

Der læses 30 sider hebraisk tekst, jævnt fordelt på de vigtigste skriftgrupper i GT, samt 1000 sider sekundærlitteratur, med fokus på udvalgte bredere fremstillinger af den gammeltestamentlige teologi.

 

Man bør regne med ca. 8 timers forberedelse pr. gang, dvs. 16 timer pr. uge, foruden 4 timers undervisning.

 

Se studieordningen
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 56
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Sommereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området