TTEAKHVBAU  BA Valgfag: Kirke- og Teologihistorie: Udvalgte Kristus-fremstillinger i litteratur (og musik) mellem ca. 800 og 1800 (2015- og 2012-fagpakken)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Selected Representations of Christ in literature (and music) between 800 and 1800

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

I kurset gennemgås og diskuteres udvalgte repræsentationer af Kristus-skikkelsen fra tidlig bibel-genfortælling og digtning omkring 800-tallet (den saksiske Heliand og det oldengelske kvad Drømmen om Korset) over liturgisk-dramatiske fremstillinger af Jesus-figuren fra 1100- og 1400-tallet, middelalderlige digte og sange samt oratorie- og passionsdigtning fra tidlig moderne luthersk og katolsk kultur op til ca. 1800, herunder J.S. Bachs Johannespassion (1725 versionen), Jens Baggesens og J.A.P: Schulz’ Christi Død (1792) og Franz Xaver Hubers og Ludwig van Beethovens Christus am Oelberge (1803). Alle tekster sættes ind i en samtidig teologisk kontekst.

Undervisningen vil forme sig som præsentation af tekst (og musik) i forelæsningsform ved den ene ugentlige dobbelttime og som tekstlæsning og diskussion af værkerne og af andre tekster, der inddrages til belysning af de pågældende Kristus-fremstillinger.

Faglige mål:

 • indgående kendskab til det fremlagte materiale og dets kirkehistoriske kontekst

 • evne til at afgrænse, identificere og arbejde kritisk med problemstillinger indenfor dette materiale

 • evne til at fortolke teksterne på en metodisk reflekteret måde,

 • evne til at perspektivere de fremlagte tekster teologisk og

 • evne til metodisk reflekteret skriftlig formidling af et valgt stof indenfor området.

Se studieordningen
Se studieordningen
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Eksamensperiode

Vintereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området.

 

 

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • I alt
 • 56