TTEAKH2BAU  BA-6. semester: Kirke- og Teologihistorie 2 (2015- og 2012-fagpakken)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Church History 2

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Emne:

Forholdet mellem Kirke og Statsmagt fra ca. 300 til ca. 1300 (fra kejser Diocletian til pave Bonifacius VIII)

The Relationship between Church and State from c. 300 to c. 1300 (from Emperor Diocletian to Pope Boniface VIIIth)

Faglige mål

 • Et indblik i væsentlige kirkepolitiske aspekter ved forholdet mellem Kirke og Statsmagt

Diskussionen om, hvorledes kirke og statsmagt skulle forholde sig til hinanden, har været ført siden kristendommens opståen – og føres den dag i dag. I kurset vil der blive set nærmere på forholdene i perioden fra omkring år 300 til begyndelsen af 1300-tallet, begyndende med den hedenske kejser Diocletian og sluttende med pave Bonifacius VIII. De to parters respektive syn på forholdet imellem dem, den udvikling som holdningerne gennemløb i en periode på godt 1000 år, samt de konsekvenser som parternes ofte divergerende opfattelser fik, vil blive belyst gennem læsning og diskussion af udvalgte kilder (tekster og billeder). Der fokuseres på udviklingen i Vesteuropa.

 • En sikker evne til at fortolke de relevante kilder på en metodisk reflekteret måde
 • En sikker evne til at afgrænse, identificere og arbejde kritisk med en kirkehistorisk problemstilling
 • En sikker evne til at perspektivere områdets problemfelt
 • En sikker og metodisk reflekteret skriftlig fremlæggelse af kilder og formidling af kirkehistorisk viden

Undervisningen vil foregå som forelæsninger og plenumdiskussioner, gruppearbejde og fremlæggelser ved de studerende.

Forberedelse

Undervisningen består af 2 dobbelttimer og 2 enkelttimer om ugen.

Den praktiske gennemførelse af undervisningen vil foregå således, at dobbelttimerne om formiddagen primært vil blive helliget kildegennemgang, mens enkelttimerne om eftermiddagen fortrinsvis vil blive viet de metodiske spørgsmål og den forskningslitteratur, der knytter sig til emnet for formiddagens undervisning.

Der tages dog forbehold for den ovenfor angivne tilrettelægning, da det forventes, at en del af holdets deltagere befinder sig på overgang mellem 2012- og 2015-studieordningen; undervisningen vil blive søgt tilpasset herefter.

Til hver undervisningstime bør den studerende læse det relevante tekstmateriale. Det forventes, at den studerende gennem sin forberedelse er i stand til at deltage aktivt i undervisningen

Kursuslitteratur

Vil foreligge januar 2016. Pensum vil sammenlagt omfatte 1300 sider.

 

 

Se studieordningen
Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • I alt
 • 84