TTEAKH1BAU BA-2. semester: Kirke- og Teologihistorie 1 - Hold A og B (2015- og 2012-fagpakken)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Church History - History of Theology 1

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Emne:

Der gives en oversigt over kirke- og teologihistorien fra dens begyndelse til nutiden.

Faglige mål:

- Orienteringsfærdighed i kirke- og teologihistorien i form af overblik over dens samlede forløb.
- Kendskab til afgørende begivenheder og personer i kirke- og teologihistorien.
- evne til at fremstille kirke- og teologihistoriske sammenhænge og forløb klart og sammenhængende.

Forberedelse:

Til hver dobbelttime læses et forud aftalt pensum. I begrænset omfang vil der også blive tale om fælles læsning af kirke- og teologihistoriske tekster.
Til hver dobbelttime læses 40-50 siders grundbogsstof. Der regnes med 3 timers forberedelse til hver dobbelttime, således at kurset med sine 7,5 ECTS-points passer ind i en 40 timers arbejdsuge.

Kursuslitteratur:

Som grundbog benyttes Justo L. González: The Story of Christianity I-II. Second Edition. New York 2010.

Se studieordningen
Stoffet gennemgås i forelæsninger, eksaminatorier og kollokvier
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 56
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommer 2016

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området