TTEAKH039U Valgfag: Kirkens historie i Rusland og Ukraine

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Church History in Russia and Ukraine

Kursusindhold

Den aktuelle konflikt mellem Rusland og Ukraine og internt i Ukraine har gjort det klart, hvor vigtig en rolle kirken spiller for de to landes udvikling og indbyrdes relationer, både historisk og aktuelt. Den har desuden mindet om, hvor meget disse landes kirkelige og almene historie adskiller sig fra vesteuropæisk (kirke)historie. Kurset giver en introduktion til kristendommens historie i Rusland og Ukraine, først og fremmest den ortodokse kirke og dens teologi, fra dens grundlæggelse sidst i 900-tallet til vore dages post-sovjetiske samfund, hvor kirken efter årtiers undertrykkelse har rejst sig igen.

Kurset kan følges for dets egen skyld, men er desuden tænkt som forberedelse til den fakultetsstudierejse til Rusland og Ukraine, som forventes gennemført i august-september 2016.

Grundbog: Dimitry Pospielovsky: The Orthodox Church in the History of Russia (Crestwood, NY: SVS Press, 1998).

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Sommer 2016

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området