TTEAKH037U Valgfag: Vækkelser i nyere dansk kirkehistorie

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Revivals of recent Danish Church History

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

 

Med indførelsen af konventikelplakaten i 1741 søgte statsmagten at dæmme op for de gudelige forsamlinger, der var brudt frem med pietismen. Indtil der med Grundloven i 1849 blev indført religionsfrihed, bølgede der mellem repræsentanter for vækkelsesbevægelserne og statsmagten kampe om statens forhold til religionsudøvelsen. Et synligt resultat af kampene var vedtagelse af lovene om sognebåndsløsning i 1855 og om valgmenigheder i 1868. Det var to områder, som Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) havde peget på.

Kurset giver et overblik over vækkelsesbevægelserne herrnhuttismen, kertemindebevægelsen og De stærke Jyder frem til og med grundtvigianismens og Indre Missions opståen i 1800tallet. Kurset vil i særlig grad lægge vægt på forholdet mellem folkelige bevægelser og statskirken.

De to store, folkelige vækkelser, Indre Mission og grundtvigianisme, er baggrund for de kirkelige retninger af samme navn. Vækkelserne er ikke kun historiske fænomener, de trækker også vigtige spor ind i den aktuelle folkekirkelige situation.

I kursets sidste del vil vi med udgangspunkt i de vækkelser, der er omtalt på kurset, drøfte forskellige opfattelser af, hvad der konstituerer en vækkelse.

Gæsteforelæserne lektor, ph.d. Anders Holm, ph.d. Henrik Wigh-Poulsen, ph.d.-studerende Rasmus Markussen, post.doc., ph.d. Kim Arne Pedersen og professor emeritus dr.theol. Martin Schwarz Lausten indbydes til kurset.

 

KURSUSFORLØB:

8. september. Indledning. Salmedigter og biskop i Ribe stift Hans Adolph Brorson (1694-1764) og dansk pietisme. Konventikelplakaten 1741.

15. september. Herrnhuttisme, De Stærke Jyder og Kertemindebevægelsen.

22. september. Baptistsagen fra 1840 og frem.  Ved lektor, ph.d. Anders Holm.

29. september. Portræt af en grundtvigianer. Jakob Knudsen. Ved ph.d. Henrik Wigh-Poulsen.

6. oktober. Stenlillemødet 1861. Dannelse af Indre Mission. Vilhelm Beck.

20. oktober. Indre Missions to områder: landmission og bymission i København. Vækkelser omkring 1900.

27. oktober. ”Blæsten fra vest”. Var Oxford-gruppebevægelsen i Danmark 1933-1945 en vækkelse? Drøftelse af vækkelsesbegrebet.

3. november. Tidehvervsgrundtvigianisme. Ved ph.d.-studerende Rasmus Markussen.

10. november. Nyere forskning i grundtvigianisme. Ved post. doc,  ph.d. Kim Arne Pedersen.

17. november. Indre Mission og jøderne. Ved professor emeritus, dr. theol. Martin Schwarz Lausten.

Se studieordningen
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 30
  • I alt
  • 30
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Eksamensperiode

Vintereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området