TTEAKAVKHU Valgfag: Luther og Grundtvig (7,5 og 15 ECTS)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Luther og Grundtvig

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Dansk teologi og kirkeliv er på afgørende vis formet af Luther og Grundtvig. Grundtvig så sin indsats som en fortsættelse af Luthers, men var også kritisk, og mellem de to var der 300 år og meget andet til forskel. Kurset omhandler netop denne afstand i tid mellem folkekirkens to kirkefædre og spændingen mellem kontinuitet og brud. Hovedvægten vil blive lagt på kirkelige og teologiske temaer, men med et konstant sideblik til politiske og samfundsmæssige spørgsmål. Foruden forskellige gennemgange, oplæg og forelæsninger af kursets undervisere om Luther og Grundtvig og hver deres tid, læser og sammenstiller vi hver gang korte tekster af begge reformatorer og drøfter på den baggrund deres teologisk-kirkelige mellemværende på forskellige områder. Det forventes, at holdets deltagere påtager sig at fremlægge korte tekster i plenum undervejs.

 

1: Introduktion

2.  Bibel og ord

3.  Skrift og kirke

4.  Kirkeordning og gudstjeneste

5.  Ekskursion til Nationalmuseet og Vartov

6.  Synd og gudbilledlighed

8.  Retfærdiggørelse – efterfølgelse – vækst

9.  Kirkens kendetegn

10. Salmer

 

Se studieordningen
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 30
  • I alt
  • 30
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Krav til indstilling til eksamen

Kan absolveres med både 7,5 og 15 ECTS

 

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Eksamensperiode

Vintereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området