TTEAKAKKHU KA Kernefag: Kirke- og Teologihistorie: Dansk missionshistorie i det 20. og 21. århundrede (2015- og 2012-fagpakken)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

The History of Danish Christian Missions in the 19th and 20th Centuries

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Kurset har tre dimensioner. For det første gennemgås hovedtræk i danske missionærers arbejde uden for Europa – i Mellemøsten, Afrika, Indien og Asien. For det andet gennemgås missionærernes, missionsselskabernes og missionsteologiens placering i dansk kirkeliv i det 20. og 21. århundrede. For det tredje diskuteres den danske missionshistorie ud fra et kulturhistorisk perspektiv. Her fokuseres på mission som kultur- og religionsmøde , hvor vægten lægges på missionærernes rolle som formidlere af  viden om ikke-europæiske kulturer og religioner og af erfaringer med mødet mellem kristendommen og andre religioner. 

 

Se studieordningen
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 56
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Vintereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området