TTEAKAKERU KA Kernefag: Etik og Religionsfilosofi: Transcendens, tid og historie (2015- og 2012-fagpakken)

Årgang 2015/2016
Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Kurset vil omhandle fire emnekredse, hvor forholdet mellem tid og transcendens spiller en afgørende rolle. Den første er forholdet mellem tid, rum og transcendens. Her vil der blive fokuseret på analyser af Augustin, Husserl, Heidegger og Løgstrup. Den anden er forholdet mellem etik som social konstruktion og som transcendentalt princip eller transcendent fordring. Her tages der udgangspunkt i Kants, Hares og Løgstrups opfattelser af etikkens grundlag. Den tredje er det ondes problem set som et problem om forholdet mellem den konkrete erfaring af det onde og det transcendente. Her vil teodicé-traditionen og kritikken af den især hos Kant og Kierkegaard blive undersøgt. Den fjerde emnekreds er forholdet mellem helligt og profant. Her vil især Rudolf Ottos beskrivelser af det hellige behandles.

 

Læringsmål:

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • avanceret viden om centrale etiske og religionsfilosofiske problemstillinger, kombineret med en tilegnet forståelse af sammenhænge i det valgte etiske og religionsfilosofiske problemfelt og beherskelse af fagets terminologi,

 • evne til dybtgående og kritisk undersøgelse af etiske og religionsfilosofiske problemstillinger, færdighed i metodisk og reflekteret diskussion af etiske og religionsfilosofiske positioner og evne til selvstændigt at kunne orientere sig i aktuelle etiske og religionsfilosofiske debatter

 • evne til både enkel og problembevidst fremstilling og formidling af etiske og religionsfilosofiske spørgsmål.

   

  Læringsmålene søges indfriet ved at arbejde metodisk med tilegnelse af komplekse problemstillinger og evnen til at fremstille og formidle dem på en måde, der åbner for en reflekteret diskussion. Undervisningen vil veksle mellem fælles diskussion af tekster, som læses i forskellige hastigheder, evt.korte oplæg (5-10 minutter) fra deltagerne, og oversigtsforelæsninger.

   

  Forberedelse:

  Undervisningen består af 2 x2-timers lektion hver uge. Til hver ugentlig dobbeltlektion er der afsat 12 timers forberedelse. Da der er tale om komplekse problemstillinger, bør man før hver lektion bruge sin forberedelsestid på at læse de relevante tekster (og evt. udleveret materiale) grundigt. Det anbefales, at man til hver lektion bruger tid på at tilegne sig stoffet ved at skrive noter og herigennem løbende forbereder eksamenslæsningen. Der må afsættes ekstra forberedelsestid, når man holder oplæg i timen.

   

  Kursuslitteratur:

  Pensum omfatter 1400 sider, hvori indgår både klassiske og moderne tekster (fortrinsvis på originalsproget; græske og latinske tekstsider tæller dobbelt, medmindre de ledsages af en oversættelse) samt monografier.

Se studieordningen
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • I alt
 • 56
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Vintereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området