TTEAHE2BAU BA-5. semester: Hebraisk 2 (2015- og 2012-fagpakken)

Årgang 2015/2016
Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Der gives en indføring i bibelsk hebraisk, der sætter den studerende i stand til at arbejde med gammeltestamentlige tekster på grundsproget.

 

Læringsmål:

  • indgående kendskab til hebraisk grammatik, såvel morfologi som syntaks,

Kendskabet til de grundlæggende træk i hebraisk formlære og sætningsbygning uddybes ved læsning af tekster fra det hebraiske Gamle Testamente.

Man skal herved styrke sine forudsætninger for at analysere en bibelsk-hebraisk tekst.

  • kendskab til det centrale hebraiske ordforråd samt til redskaberne for tilegnelsen heraf og

I tekstlæsningen indgår løbende arbejde med brugen af en hebraisk ordbog, kvalificeret vurdering af de oplysninger, den indeholder, og arbejde med at udbygge et funktionelt ordforråd.

Man skal herved opnå et tilstrækkeligt ordforråd til nogenlunde ubesværet at kunne identificere de hyppigste gloser i en hebraisk tekst og dermed kun behøve at slå de mindre hyppige op.

  • evne til at læse gammeltestamentlige tekster, såvel prosa som poesi, på grundsproget.

Hovedparten af semesterets undervisning består i analyse og oversættelse af tekster fra det hebraiske Gamle Testamente.

Man skal herved opnå øvelse i selvstændigt at læse en tekst fra det hebraiske Gamle Testamente, herunder at gøre kvalificeret brug af hjælpemidler som ordbog og grammatik.

Forberedelse:

Undervisningen består af to dobbeltlektioner om ugen. Til hver dobbeltlektion er der afsat XXX timers forberedelse.

Før hver dobbeltlektion bør man bruge ca. XXX timer til forberedelse. Kursets grundlæggende bestanddel er analyse og oversættelse af passager fra det hebraiske Gamle Testamente, idet der dels læses de tekster, som opgives til eksamen, dels opøves færdighed i læsning af en ukendt tekst. Forberedelsestiden vil hovedsagelig skulle bruges til tekstlæsning. Men man bør også tage tid til at notere, hvilke grammatiske fænomener, der volder én vanskeligheder, og som derfor bør repeteres, lige som der bør bruges tid på fortsat vedligeholdelse og udbygning af ordforrådet.

 

Kursuslitteratur:

Følgende tekster læses:

Exodus 3,1-4,31; 6,2-12; 6,28-8,11

Jobs bog kap. 1-2

Jonas’ bog kap. 1, 3 og 4

Salme 25; 98; 121; 136

 

Som grammatik benyttes Flemming A.J. Nielsen, Bibelsk hebraisk grammatik – en indføring, Anis 2008.

Oplysninger om hebraiske ordbøger gives i forbindelse med undervisningen.

 

 

Se studieordningen
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 56
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
60 min. forberedelsestid
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vinter og sommereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området.