TTEADO1BAU  BA-5. semester: Dogmatik med Økumenisk Teologi 1 (2015-fagpakken)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Dogmatics and Ecumenical Theology 1

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Dogmatikken behandler den kristne lære og livsforståelse i et historisk og systematisk perspektiv. Til faget hører den økumeniske teologi, der omhandler forholdet mellem de kristne kirkeretninger, og religionernes teologi, der drøfter forholdet mellem kristendommen og de andre religioner.

DO 1 indfører i dogmatikkens grundproblemer, begreber og arbejdsformer i forbindelse med en læsning af en sammenhængende fremstilling af dogmatikken og af udvalgte nyere og ældre teologiske tekster.

Faglige mål:

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • fortrolighed med fagets bærende terminologi og grundproblemer

 • kendskab til centrale dogmatiske teksters oprindelse og brug samt færdighed i fortolkning af fortidige og nutidige dogmatiske tekster

 • evne til reflekteret sammenligning og vurdering af forskellige dogmatiske positioner

 • forståelse af sammenhænge og brudflader i den dogmatiske tradition

 • evne til fremstilling af dogmatiske problemstillinger

 

Med sigte på disse kvalifikationer gennemgår undervisningen dogmatikkens grundproblemer med fokus på terminologi, historisk kontekst og aktuel relevans.

Der lægges vægt på forståelse af grundproblemernes indre sammenhæng og ydre foranderlighed med fokus på forbindelseslinjer og indbyrdes forskelle mellem oldkirkelige, reformatoriske og moderne grundpositioner. 

Gennem oplæg, samtale og diskussion øves evnen til selvstændig fremstilling af dogmatiske problemstillinger.

Forberedelse:

Undervisningen forløber over 1 semester á 3 ugentlige timer og tilrettelægges som holdundervisning med arbejdsformer, der forudsætter 6 ugentlige timers selvstændig forberedelse samt den studerendes aktive deltagelse i form af dialoger, oplæg (10 minutters) samt engagement ved gruppearbejde og evaluering.

Pensum:

Pensum til Dogmatik 1 er på ca. 450 sider, omfattende en sammenhængende fremstilling af dogmatikken af ca. 250 siders omfang, samt ældre og nyere dogmatiske tekster af ca. 200 siders omfang, der som hovedregel læses på originalsproget. Kurset afsluttes med en skriftlig eksamen. Der er intern censur, og bedømmelsen Bestået/Ikke-bestået. 

Litteratur:

Afdeling for Dogmatik, Aarhus Universitet (red.). Teologiske tekster. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Grundbog annonceres på Absalon.

 

Se Studieordningen
Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vinter- og sommereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • I alt
 • 42