TTEABAGR2U BA-2. semester: Græsk 2 - Hold A, B, C, E, F, G (2015-fagpakken)

Årgang 2015/2016
Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

I 1. semester læses Fodgaards begynderbog i nytestamentlig græsk (Themelion) + 5 normalsider relevant litteratur.

I 2. semester læses 30 normalsider relevant litteratur, bl.a. nytestamentlige tekster og Josephus.

Målbeskrivelser

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

  • Indgående kendskab til græsk grammatik, såvel morfologi som syntaks.
  • Kendskab til det centrale græske ordforråd samt til redskaberne til tilegnelse heraf.
  • Evne til læsning af fagrelaterede tekster på græsk.
  • Til hver dobbelttime forventes det, at de studerende bruger ca. 4 timer til forberedelse.
Se studieordningen
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • I alt
  • 84
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
60 min. forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området.