TTEABABAPU BA-8. semester: BA-projektseminar

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

BA Thesis

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Bachelorprojektseminaret henvender sig til studerende, der skal skrive bachelorprojekt i dette semester. Uanset hvilket fag, man ønsker at skrive BA-projekt inden for, følger man seminaret. De ved seminariet medvirkende lærere fungerer som bachelorprojektvejledere i dette semester.

Henvendelse vedr. vejledning skal ske til disse lærere. Ved seminaret ydes der vejledning om informationssøgning, biblioteksbrug, sammensætning af pensum og udarbejdelse af afhandling.

 

Målbeskrivelser

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • Viden om et afgrænset teologisk emne inden for et eller flere obligatoriske fag.
 • Færdighed i søgning, udvælgelse og benyttelse af relevant information og litteratur
 • Færdighed i anvendelse af teologiens arbejdsredskaber og fortolkningsmetoder.
 • Færdighed i skriftlig fremstilling på akademisk niveau
 • færdighed i formidling af et fagligt emne til ikke-specialister
 • Evne til gennemførelse af et projekt på begrænset tid.
Se studieordningen
Holdundervisning og individuel vejledning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • I alt
 • 42
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Vinter- og sommereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området.