SVEB13015U Husdyravl

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Animal Breeding

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset er målrettet veterinærstuderende og skal bidrage til forståelsen af, hvordan avl påvirker husdyrenes sundhed og kan bidrage til ændret sygdomsforekomst over tid.

Først præsenteres den grundlæggende teori, der ligger til grund for alt avlsarbejde, herunder genetiske parametre, genetisk korrelation, avlsværdi, genetisk fremgang, indavl og heterosis.

Dernæst gives generelle eksempler på hvordan den avlsmæssige udvikling for en husdyrpopulation kan påvirkes af forskellige tiltag, herunder anvendelse af moderne reproduktionsteknikker og DNA-tests.


Kurset vil have en komparativ indgangsvinkel, som omfatter både produktionsdyr og familiedyr, men der vil løbende være fokus på de forskelligartede muligheder for avlsplaner for forskellige dyrearter grundet forskellig reproduktionsbiologi, avlsmål og registreringsmuligheder illustreret ved eksampler fra de vigtigste danske husdyrarter.

Målbeskrivelser

Kurset skal give et basalt kendskab til grundlæggende avlsteori og forudsætningerne for det praktiske avlsarbejde for de vigtigste husdyrarter i Danmark.

Viden:

 • beskrive de enkelte husdyrracers udbredelse, produktionsniveau og avlsmål
 • beskrive de vigtigste elementer i den praktiske gennemførsel af avlsarbejdet for de vigtigste husdyrarter
 • beskrive hvilke faktorer der har betydning for avlsmæssig udvikling af en husdyrpopulation på kort og langt sigt
 • redegøre for sammenhænge mellem husdyrenes genetik og fænotypiske præstationer
 • give eksempler på, hvordan husdyrenes livsytringer påvirkes af samspillet mellem genetik og miljø


Færdigheder:

 • beregne indavlsrate, genetiske parametre, avlsværdi og heterosis for simple datasæt
 • beregne forventet genetisk fremgang for en husdyrpopulation


Kompetencer:

 • diskutere og vurdere effekten af forskellige avlsmæssige tiltag i en husdyrpopulation på dyrenes sundhed
 • anvende et fagsprog med henblik på at diskutere avl med klienter, rådgivere og andre fagfolk

Anbefalet lærebog:

 • Understanding Animal Breeding, R.M. Bourdon, Prentice Hall, 2nd edition.

 

Desuden diverse læringsmaterialer uploaded på Absalon.

SVEB11001U Veterinær genetik
SVEB13003U Basal statistik og epidemiologi
Undervisningsformen bliver en kombination af forelæsninger, teoretiske regneøvelser og dyreartsspecifikke diskussionsøvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Forberedelse
 • 40
 • Forelæsninger
 • 25
 • Teoretiske øvelser
 • 15
 • I alt
 • 82
Point
3 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Eksamen afholdes på Peter Bangsvej.
Beskrivelse af eksamen: En 2-timers skriftlig eksamen som består af hhv. multiple-choice (70 %) og korte essay spørgsmål (30 %). Eksamen er uden hjælpemidler, bortset fra at en formelsamling gøres tilgængelig elektronisk.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

På Peter Bangsvej vil MathType samt formelsamling fra kurset være tilgængelig.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

Det tilstræbes, at alle punkter nævnt i ovenstående målbeskrivelse indgår i bedømmelsen.

Multiple choice eksamen (sæt 1) tester primært punkterne nævnt under ”viden”, men også evnen til at vurdere effekten af forskellige avlsmæssige tiltag nævnt under ”kompetencer”.

Essay eksamenen (sæt 2) tester primært de ønskede færdigheder og kompetencer.

Den samlede eksamen er bestået hvis 0,75(pct. rigtige svar sæt 1) + 0,25(pct. rigtige svar sæt 2) > 50 %. Der korrigeres for ”held” ifbm. sæt 1. En mere detaljeret beskrivelse udleveres ved kursets start.