SVEB10386U  Veterinær Anatomi og Fysiologi - 1

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Veterinary Anatomy and Physiology - part 1

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk
Kursusindhold

Kursets alternative titel er: Bevæge-, kar-, nerve- og hudsystemets anatomi og fysiologi og almen embryologi.

Undervisningen i anatomi vil fokusere på huspattedyrenes normale struktur og opbygning fra det makroskopiske til det mikroskopiske niveau (speciel histologi). Den histologiske undervisning koordineres med Cytologi og almen histologi og Veterinær genetik. Følgende af kroppens organsystemer vil blive gennemgået: Bevægeapparatet inkluderende biomekanik, karsystemet, centrale og perifere nervesystem samt hud og hudmodifikationer. Endvidere omfattes almen embryologi.

Undervisningen i fysiologi vil hovedsageligt være rettet mod specifikke organers og organsystemers funktion, specielt muskler, blodet, hjertet, karsystemet, centrale og perifere nervesystem og mælkekirtler samt mod membranens struktur og funktion, membranproteiner og -receptorer, stofskifte- og energiomsætning og temperaturregulering.

Undervisningen i metabolisk biokemi vil omfatte omsætning af hovednæringsstoffer (protein, kulhydrat og lipid) samt vitaminer og mineraler.

Undervisningen i biofysik vil omfatte emnerne kraft, energi, belastning, biomekanik, bioelektricitet, membrantransport, lyd/ultralyd, hydrodynamik, temperaturegulering samt røntgen og isotoper.

Undervisningen i anatomi, fysiologi og biofysik søges integreret i det omfang det fremmer forståelse og indlæring af organsystemernes anatomi og fysiologi.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Den studerende skal beherske huspattedyrenes makroskopiske anatomi, fysiologi, specielle histologi og almene embryologi og relatere denne viden til det levende dyrs normal funktion.

Færdigheder

 • Umiddelbart forstå og anvende veterinær anatomisk (latin/græsk) nomenklatur og fysiologiske veterinær medicinske betegnelser
 • Umiddelbart identificere basale anatomiske strukturer og anatomiske og fysiologiske sammenhænge vedrørende det centrale og perifere nervesystem
 • Umiddelbart identificere detaljerede strukturer og funktioner vedrørende bevægeapparatet, karsystemet samt hud og hudmodifikationer og sætte disse i relation til deres funktioner i det levende dyr
 • Umiddelbart beskrive principperne i den almene embryologi
 • Identificere og huske almene fysiologiske og biofysiske principper så som membrantransport
 • Beskrive samspillet mellem organer og organsystemer
 • Beskrive organismens basale reaktioner på en række udefra kommende påvirkninger samt organismes adaptation til ændrede vilkår
 • Beskrive omsætningen af hovednæringsstoffer, vitaminer og mineraler
 • Beregne og/eller estimere fysiologiske størrelser

Kompetencer

 • Anvende sit kendskab til huspattedyrenes anatomi, specielle histologi og almene embryologi samt til dissektionsteknik som grundlag for senere kurser på studiet rettet mod såvel produktions- som hobbydyr
 • Læse og forstå anatomiske beskrivelser i international litteratur samt kommunikere om faglige emner med inden- og udenlandske kolleger i korrekt anatomisk og fysiologisk nomenklatur
 • Anvende fysiologiske principper til forklaring af organers funktion og regulering
 • Anvende anatomisk og fysiologisk viden til at vurdere om en given tilstand afviger fra det normale

Anbefalede lærebøger:

Makroskopisk anatomi (alle bøger dækker lhver især æringsmålene):

 • Pasquini, C., Spurgeon, T. and Pasquini, S. (11th ed. 2007): Anatomy of domestic animals - Systemic and regional approach
 • Dyce, K.M., Sack, W.O and Wensing, C.J.G. (3rd ed. 2002): Textbook of veterinary anatomy.
 • König, H.E. and Liebich, H.-G. (2004): Veterinary anatomy of domestic animals - Textbook and colour atlas.
 •  

Veterinær nomenklatur (opslagsbog):

 • Schaller, O. (2nd ed. 2007): Illustrated veterinary anatomical nomenclature.


Speciel histologi:

 • Eurell, J.A. and Frappier, B.L. (6th ed. 2 06): Dellmann's textbook of veterinary histology.

 

Embryologi:

 • Hyttel, P., Sinowatz, F. and Vejlsted, M. (2009): Essentials of domestic animal embryology.

 

Fysiologi:

 • Cunningham, J.G. (seneste udgave): Textbook of veterinary physiology.
 • Silverthorn, D.U. (seneste udgave): Human physiology.

 

Desuden udleverede forelæsningsnoter, øvelsesvejledninger, videoer, selvtests og links på Absalon.

NPLB13006U Veterinær zoologi
Undervisningen i anatomi omfatter forelæsninger og praktiske demonstrationer, øvelser og dissektioner. Undervisningen understøttes af it-baseret undervisningsmateriale (blended learning), f.eks.vejlednings- og demonstrationsvideoer. Såvel mikroskopiske (speciel histologi) som makroskopiske øvelser foregår for hele årgangen samlet i henholdsvis histologisalene og dissektionssalen.
Dissektioner foregår i småhold. Hver dissektion afsluttes med en præsentation og frivillig spottest på dissekerede præparater, hvor de studerende kan teste deres praktiske vidensniveau.
Undervisningen i fysiologi, biofysik og biokemi omfatter forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser samt it-baseret undervisning (e-læring).
Fagets læringsmål bliver gjort tilgængeligt i elektronisk form.
Point
15 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Praktisk skriftlig prøve, 2 time med opsyn.
Løbende eksamen bestående af syv delelementer:
1) Seks internetbaserede opgaver, som præsenteres på Absalon, og som inkluderer teoretiske spørgsmål til pensum i anatomi, fysiologi og biofysik.
2) En praktisk-skriftlig (Stationsbaseret prøve) på Instituttet. Eksamen (max 2 timer) er baseret på fremlagte præparater og teoretiske spørgsmål. Spottesten finder sted i eksamensugen i blok 3. Det tilstræbes, at 7,5 point af kursets eksamensbelastning afvikles i blok 2 og 7,5 i blok 3.
Alle delprøver skal bestås for at bestå eksamen.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Lommeregner tilladt ved spottesten. Alle hjælpemidler tilladt ved øvrige eksamensdele.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Absalontests foregår jævnt henover de 2 blokke Den stationsbaserede prøve foregår i eksamensugen i blok 3.
Reeksamen
Kursusansvarlig beslutter eksamensformen.
Kriterier for bedømmelse

For opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden

 • beherske huspattedyrenes makroskopiske anatomi, fysiologi, specielle histologi og almene embryologi og relatere denne viden til det levende dyrs normal funktion.

Færdigheder

 • Umiddelbart forstå og anvende veterinær anatomisk (latin/græsk) nomenklatur og fysiologiske veterinær medicinske betegnelser
 • Umiddelbart identificere basale anatomiske strukturer og anatomiske og fysiologiske sammenhænge vedrørende det centrale og perifere nervesystem
 • Umiddelbart identificere detaljerede strukturer og funktioner vedrørende bevægeapparatet, karsystemet samt hud og hudmodifikationer og sætte disse i relation til deres funktioner i det levende dyr
 • Umiddelbart beskrive principperne i den almene embryologi
 • Identificere og huske almene fysiologiske og biofysiske principper så som membrantransport
 • Beskrive samspillet mellem organer og organsystemer
 • Beskrive organismens basale reaktioner på en række udefra kommende påvirkninger samt organismes adaptation til ændrede vilkår
 • Beskrive omsætningen af hovednæringsstoffer, vitaminer og minerale
 • Beregne og/eller estimere fysiologiske størrelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • Praktiske øvelser
 • 120
 • E-læring
 • 25
 • Forberedelse
 • 177
 • Projektarbejde
 • 6
 • Eksamen
 • 8
 • I alt
 • 412