SSUA13033E  Eksamen i livscyklus

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Exam in the Life Cycle

Uddannelse
Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - obligatorisk
Kursusindhold

I denne eksamen evalueres Integreret kursus i livscyklus.

Bestået Integreret kursus i livscyklus
Integreret kursus og eksamen i reproduktion, vækst og cancer (2012-studieordningen) ækvivalerer med Integreret kursus og eksamen i livscyklus (2013-studieordningen).

Den studerendes arbejdsbelastning for Kursus og eksamen i livscyklus fremgår samlet af Eksamen i livscyklus.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 35 minutter
Mundtlig prøve med 35 minutters forberedelse med eksamination i en af de godkendte porteføljebeskrivelser, som udtrækkes ved forberedelsen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne: 

Viden

 • beskrive reproduktiv sundhed i et biomedicinsk, sundhedsfaglig og samfundsmæssigt perspektiv, herunder antikonception, fertilitet, prænatal screening, abort, graviditet, fødsel og familiedannelse
 • redegøre for betydningen af arbejds- og miljømæssige faktorer, individuel livsstil, samt genetiske forhold for graviditet, fosterudvikling, barn og individ set i et livstidsperspektiv
 • beskrive barnets sundhed, vækst og udvikling og hvorledes dette kan vurderes, samt integrere denne viden med en forståelse af familiens sociale og sundhedsmæssige forhold, barnets autonomi, pubertet, identitetsdannelse og kønsudvikling.
 • beskrive, på et overordnet plan, de lovmæssige reguleringer indenfor den reproduktive sundhed samt børne-/familieområdet
 • beskrive medicinsk og psykologisk behandling ved cancer sygdomme herunder smertebehandling og palliation samt beskrive tab og sorgproces, ændret kropsopfattelse, afslutning af livet samt etiske aspekter i relation hertil
   

Færdigheder

 • begrunde forslag til design til belysning af forskellige forskningsspørgsmål og redegøre for overvejelser til en tilhørende protokol
 • begrunde et nuanceret syn på reproduktiv sundhed i et etisk perspektiv herunder på prænatal screening og ekstrem præmaturitet
 • begrunde et nuanceret syn på familiedannelse og -dynamik, nyere familie former, herunder etiske betragtninger
 • diskutere samarbejde med pårørende ved børns sygdomme og i særlige situationer ved ældre og /eller ved livstruende sygdom

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 46
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse
 • 208
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 275