SSUA13032U  Kursus i samfunds- og adfærdsfag 2

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Course in Social and Behavioural Sciences 2

Uddannelse
Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse
Kursusindhold

Kurset har til formål at den studerende bliver i stand til at inddrage individ og samfundsperspektiv i en empirisk velfunderet og teoretisk nuanceret sammenhæng med studiets biomedicinske elementer.
I dette delkursus skal den studerende først og fremmest tilegne sig viden indenfor sundhedspsykologi, klinisk psykologi, sundhedspædagogik, sundhedskommunikation, og sundhedskampagner med henblik på at inddrage denne viden i klinisk forskning og praksis.

Målbeskrivelser
Kurset evalueres i Eksamen i samfunds- og adfærdsfag.
Forelæsninger og evt. øvelser, diskussioner, artikellæsning og
fremlæggelse.
Arbejdsbelastning for de studerende for kurser og eksamen i samfunds- og adfærdsfag fremgår af Eksamen i samfunds- og adfærdsfag.
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Kurset evalueres i Eksamen i samfunds- og adfærdsfag.
Bedømmelsesform
Ingen bedømmelse
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Kurset evalueres i Eksamen i samfunds- og adfærdsfag.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • I alt
  • 0