SSUA13032E  Eksamen i samfunds- og adfærdsfag

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Exam in Social and Behavioural Sciences

Uddannelse
Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - obligatorisk
Kursusindhold

I eksamen evalueres Kursus i samfunds- og adfærdsfag 1 og 2.

Målbeskrivelser

Eksamen

Viden

 • overveje betydningen af personkarakteristika for sundhed og sygdom
 • overveje vigtige psykologiske forhold ved alvorlige diagnoser og kroniske sygdomme
 • skelne mellem forskellige psykologiske behandlingsformer
   

Færdigheder

 • diskutere den sundhedsvidenskabelige relevans af basale, almen og differentialpsykologiske teoridannelser
 • analysere medicinsk sociologiske problemstillinger, såsom social ulighed i helbred/sundhed, samt køn, etnicitet og migration, social udsathed og deres forhold til helbred
 • udvælge psykologiske forskningsmetoder og instrumenter
 • diskutere socialpsykologiske begreber og deres rolle i patient-behandler forholdet
 • bedømme social-kognitive modeller for sundhedsadfærd og sygdomsperception
 • diskutere forbindelsesveje mellem psyke (hjerne) og soma (krop) samt begreber og modeller knyttet til psykosomatik, somatisering, placebo og smerter
 • diskutere begrebet stress, stressmediatorer samt kriseteorier
 • diskutere emner vedrørende sundhedspædagogik, sundhedskommunikation og sundhedskampagner
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 45 minutter
Mundtlig prøve med 60 minutters forberedelse.
Krav til indstilling til eksamen
Ingen
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler - dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Uge 2, 2014
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • overveje betydningen af personkarakteristika for sundhed og sygdom
 • overveje vigtige psykologiske forhold ved alvorlige diagnoser og kroniske sygdomme
 • skelne mellem forskellige psykologiske behandlingsformer
   

Færdigheder

 • diskutere den sundhedsvidenskabelige relevans af basale, almen og differentialpsykologiske teoridannelser
 • analysere medicinsk sociologiske problemstillinger, såsom social ulighed i helbred/sundhed, samt køn, etnicitet og migration, social udsathed og deres forhold til helbred
 • udvælge psykologiske forskningsmetoder og instrumenter
 • diskutere socialpsykologiske begreber og deres rolle i patient-behandler forholdet
 • bedømme social-kognitive modeller for sundhedsadfærd og sygdomsperception
 • diskutere forbindelsesveje mellem psyke (hjerne) og soma (krop) samt begreber og modeller knyttet til psykosomatik, somatisering, placebo og smerter
 • diskutere begrebet stress, stressmediatorer samt kriseteorier
 • diskutere emner vedrørende sundhedspædagogik, sundhedskommunikation og sundhedskampagner
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 58
 • Forberedelse
 • 146
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 206