SSUA13031E  Eksamen i klinisk forskning, kvalitativ metode og videnskabsteori

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Exam in Clinical Research, Qualitative Methods and Research Science

Uddannelse
Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - obligatorisk
Kursusindhold

I eksamen evalueres Kursus i klinisk forskning, kvalitativ metode og videnskabsteori.

Målbeskrivelser

Eksamen

Viden

 • redegøre for den videnskabelige proces indenfor sundhedsvidenskabelig forskning, herunder have kendskab til samfundsvidenskabelig og humanistisk tænkning og argumentation
 • redegøre for forskningens grundprincipper og hvilken betydning forskning har for patientbehandling og pleje, for egen og et fags udvikling, for undervisning og for samfundet
 • redegøre for de forskellige former for klinisk videnskabelige metoder, herunder kunne angive fordele og ulemper ved disse
 • redegøre for principper i den klinisk kontrollerede undersøgelse, herunder kunne forklare betydningen af bias, blinding og randomisering
 • redegøre for principperne i en klinisk protokol og skrive udkast hertil
 • redegøre for de forskellige indfaldsvinkler og metoder til udvælgelse (sampling) indsamling, analyse og fortolkning af kvalitative data
 • redegøre for de kvalitative metoders videnskabsteoretiske forankring og anvendelsesmuligheder
 • redegøre for de vigtigste principper ved gennemførelse af kvalitative forskningsinterviews (fokusgruppeinterview og individuelle interview)
 • redegøre for de vigtigste principper ved deltagerobservation, indsamling af data og analyse heraf
 • redegøre for de vigtigste principper for dagbogsmetode, indsamling af data og analyse heraf
 • redegøre for de vigtigste principper ved kvalitativ dataanalyse, herunder fænomenologi, grounded theory og hermeneutisk metode
   

Færdigheder

 • identificere etiske problemstillinger og gennemføre en rationel etisk argumentation under anvendelse af de etiske grundbegreber vedrørende forebyggelse og screening,prioriteringer indenfor sundhedsvæsenet, forsøgsdyrsetik og have kendskab til lovgivning på området
 • anvende de videnskabsteoretiske grundbegreber
 • analysere videnskabelige problemstillinger og videnskabelig argumentation
 • anvende kvalitetskriterier/​Malterud guidelines til vurdering af videnskabelige artikler, der anvender kvalitative design og metoder
Kursus og eksamen i klinisk forskning, kvalitativ metode og videnskabsteori (2013-studieordningen) udbydes første gang i 2014/15 og ækvivalerer med Forskningsmetoder 2 (2012-studieordningen).

Den studerendes arbejdsbelastning for Kursus og eksamen i klinisk forskning, kvalitativ metode og videnskabsteori fremgår samlet af Eksamen i klinisk forskning, kvalitativ metode og videnskabsteori.
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler - dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne: 

Viden

 • redegøre for den videnskabelige proces indenfor sundhedsvidenskabelig forskning, herunder have kendskab til samfundsvidenskabelig og humanistisk tænkning og argumentation
 • redegøre for forskningens grundprincipper og hvilken betydning forskning har for patientbehandling og pleje, for egen og et fags udvikling, for undervisning og for samfundet
 • redegøre for de forskellige former for klinisk videnskabelige metoder, herunder kunne angive fordele og ulemper ved disse
 • redegøre for principper i den klinisk kontrollerede undersøgelse, herunder kunne forklare betydningen af bias, blinding og randomisering
 • redegøre for principperne i en klinisk protokol og skrive udkast hertil
 • redegøre for de forskellige indfaldsvinkler og metoder til udvælgelse (sampling) indsamling, analyse og fortolkning af kvalitative data
 • redegøre for de kvalitative metoders videnskabsteoretiske forankring og anvendelsesmuligheder
 • redegøre for de vigtigste principper ved gennemførelse af kvalitative forskningsinterviews (fokusgruppeinterview og individuelle interview)
 • redegøre for de vigtigste principper ved deltagerobservation, indsamling af data og analyse heraf
 • redegøre for de vigtigste principper for dagbogsmetode, indsamling af data og analyse heraf
 • redegøre for de vigtigste principper ved kvalitativ dataanalyse, herunder fænomenologi, grounded theory og hermeneutisk metode
   

Færdigheder

 • identificere etiske problemstillinger og gennemføre en rationel etisk argumentation under anvendelse af de etiske grundbegreber vedrørende forebyggelse og screening,prioriteringer indenfor sundhedsvæsenet, forsøgsdyrsetik og have kendskab til lovgivning på området
 • anvende de videnskabsteoretiske grundbegreber
 • analysere videnskabelige problemstillinger og videnskabelig argumentation
 • anvende kvalitetskriterier/​Malterud guidelines til vurdering af videnskabelige artikler, der anvender kvalitative design og metoder

 

 

 

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 45
 • Forberedelse
 • 295
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 344