SPUM15005U Levekår og sundhed

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Living Conditions and Health

Uddannelse

Master of Public Health

Kursusindhold

Den studerende opnår kendskab til:

 • begreber og indikatorer for sundhed, sundhedsadfærd og sygdom hos befolkningen, nationalt og internationalt
 • betydende folkesygdomme og tilknyttede sygdomslære i befolkningsgrupper (alder, køn, etnicitet)
 • sundhedspolitiske, socioøkonomiske, miljømæssige og psyko-sociale faktorers betydning for levekår og sundhed, med særligt fokus på social ulighed i sundhed 
 • IT og sundhed
Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at have/kunne:

Viden

 • om centrale definitioner og indikatorer for levekår, sygelighed og sundhed i befolkninger, nationalt og internationalt
 • om betydende folkesygdomme og tilknyttede sygdomslære i befolkningsgrupper (alder, køn, etnicitet)
 • om sundhedspolitiske, socioøkonomiske, miljømæssige og psykosociale faktorers betydning for sundhed og sygdom i befolkninger
 • om social ulighed i sundhed
 • IT og sundhed

 

Færdigheder

 • kende, anvende og diskutere sundhedspolitiske, socioøkonomiske, miljømæssige og psykosociale faktorers betydning for sundhed og sygdom i befolkninger
 • kende, anvende og diskutere betydningen af socioøkonomiske, miljøbetingede, sundhedspolitiske og psykosociale forholds betydning for sygdom, sundhed og sundhedsadfærd, herunder teorier til forklaring af disse relationer
 • læse, fortolke og bedømme oplysninger om levekår og sundhed i rapporter, videnskabelige artikler og medier
 • præsentere skriftligt og mundtligt om fagets basale vidensfelter

 

Kompetencer

 • indgå professionelt i sundhedsfagligt samarbejde om politikudvikling og projektplanlægning, ledelse og gennemførelse af projekter til forbedring af befolkningens levekår og sundhed
Forelæsning, holdundervisning og gruppearbejde
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 56
 • Forberedelse
 • 165
 • Forelæsninger
 • 30
 • Øvelser
 • 30
 • I alt
 • 281
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7 dage
Individuel skriftlig besvarelse af stillet opgave.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur
Kriterier for bedømmelse

For at bestå skal den studerende kunne:

Viden:

 • kende levekår og sygdomsmønstre i Danmark og internationalt
 • beherske centrale definitioner og indikatorer for levekår, sygelighed, sundhed og sundhedsadfærd i befolkninger
 • kende den basale sygdomslære for de meste betydende sygdomme i befolkningen

Færdigheder:

 • anvende og diskutere betydningen af sundhedspolitiske, socioøkonomiske, miljøbetingede, og psykosociale forholds betydning for levekår og sundhed og for social ulighed i sundhed
 • kunne redegøre for teorier til forklaring af disse sammenhænge
 • kunne finde, forstå og anvende den nyeste videnskabelige litteratur om de nævnte emner