SPUM15002U Introduktion til masterprojekt: skriveproces, videnskabsteori og etik

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Introduction to the Master Thesis: Writing Process, Theories of Science, and Ethics

Uddannelse

Master of Public Health - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset skal forberede de studerende på arbejdet med deres masterprojekt og lære dem at udarbejde en folkesundhedsvidenskabelig problemstilling og diskutere det etiske og videnskabsteoretiske grundlag for en sådan problemstilling.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • have kendskab til kravene til udformning og strukturen for et masterprojekt
 • være fortrolig med rammer og procedurer for projektforløbet

 

Færdighed

 • Kunne udarbejde en problemstilling for et projekt inden for det folkesundhedsvidenskabelige område
 • Kunne analysere etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger med relevans for folkesundhedsvidenskabelig forskning

 

Kompetence

 • Kunne redegøre for den videnskabelige proces inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning; herunder have kendskab til samfundsvidenskabelig og humanistisk tænkning
 • Kunne redegøre for etiske grundbegreber, samt dansk lovgivning, der har særlig relevans for folkesundhedsvidenskabelig forskningsetik.
Forelæsning, holdundervisning og gruppearbejde
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 30
 • Forberedelse
 • 19
 • Holdundervisning
 • 20
 • I alt
 • 69
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Som afslutning på kurset skal de studerende skrive et kursusopgave på 3-5 sider (ca. 2400 anslag pr. side inklusive mellemrum, 12 punkt skrift, mellemrum 1½). Kursusopgaven udleveres den 6. januar og afleveres den 13. januar 2017.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at bestå skal den studerende:

Viden

 • have kendskab til kravene til udformning og strukturen for et masterprojekt
 • være fortrolig med rammer og procedurer for projektforløbet

 

Færdighed

 • Kunne udarbejde en problemstilling for et projekt inden for det folkesundhedsvidenskabelige område
 • Kunne analysere etiske problemstillinger med relevans for folkesundhedsvidenskabelig forskning

 

Kompetence

 • Kunne redegøre for den videnskabelige proces inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning; herunder have kendskab til samfundsvidenskabelig og humanistisk tænkning
 • Kunne redegøre for etiske grundbegreber, samt dansk lovgivning, der har særlig relevans for folkesundhedsvidenskabelig forskningsetik.