SPUM09002U Introduktion til masterafhandlingen

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Introduction to the Master Thesis

Uddannelse

Master of Public Health

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • have kendskab til kravene til udformning og strukturen for en masterafhandling
 • være fortrolig med rammer og procedurer for afhandlingsforløbet
 • kunne identificere etiske problemstillinger og gennemføre en rationel etisk argumentation

Færdighed

 • kunne anvende de etiske grundbegreber, der knytter sig til beslutninger om undersøgelse, behandling og forebyggelse for gennemførelse af projektet

Kompetence

 • kunne anvende de etiske grundbegreber, der knytter an til projekter, hvor mennesker indgår som forsøgspersoner
 • have kendskab til de love, der knytter an til projekter, hvor mennesker er forsøgspersoner.
Forelæsning, holdundervisning og gruppearbejde
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 45
 • Holdundervisning
 • 24
 • I alt
 • 69
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Kurset bestås ved minimum 80 % tilstedeværelse.
Hvis den studerende ikke har mulighed for at deltage i kurset, evalueres kurset via en opgave. Opgavens omfang er 4-6 sider (ca. 2400 anslag pr. side inklusive mellemrum, 12 punkt skrift, mellemrum 1½). Tidsfrist for udlevering og aflevering af opgaven fastsættes af kursuslederen, således at den studerende får 3-5 uger til besvarelsen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
godkendt/ikke godkendt
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende:

Viden

 • have kendskab til kravene til udformning og strukturen for en masterafhandling
 • være fortrolig med rammer og procedurer for afhandlingsforløbet
 • kunne identificere etiske problemstillinger og gennemføre en rationel etisk argumentation

Færdighed

 • kunne anvende de etiske grundbegreber, der knytter sig til beslutninger om undersøgelse, behandling og forebyggelse for gennemførelse af projektet

Kompetence

 • kunne anvende de etiske grundbegreber, der knytter an til projekter, hvor mennesker indgår som forsøgspersoner
 • have kendskab til de love, der knytter an til projekter, hvor mennesker er forsøgspersoner.