SODK15022U Kursus i udvidet parodontologi 2

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Course in Advanced Periodontology 2

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i eksamen i parodontologi og eksamen i kandidatspeciale

Kursusindhold

Formålet med undervisningen er, at den studerende selvstændigt skal kunne gennemføre journaloptagelse og lægge behandlingsplan samt udføre parodontalbehandling herunder kirurgisk parodontalbehandling af patienter med gingival inflammation, intraossøse knogledefekter og furkaturinvolvering (patientkategori P3: parodontitis marginalis chronica complicata gravis) og forsvare denne indsats ud fra parodontiets biologi og sygdommens ætiologi, patogenese, patologi og udbredelse i befolkningen.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • diskutere viden om anatomi og fysiologi af gingiva, rodcement, parodontalligamentet og alveoleknoglen med parodontiets patologi
 • diskutere viden om den supra- og subgingivale mikroflora ved gingiva sana, gingivitis og kronisk parodontitis med behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere viden om dannelsen og opbygningen af calculus og behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere viden om lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge med risikofaktorer for marginal parodontitis
 • diskutere principper for diagnostik, sygdomsklassifikation og behandling af marginal parodontitis, herunder kroniske og aggressive sygdomsformer
 • diskutere teoretisk viden om behandlingen af patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • diskutere betydningen af information og instruktion for patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis i oprettelse af god mundhygiejne
 • diskutere behandling med baggrund i diagnostiske begreber og klassifikationen af parodontale knogledefekter og furkaturinvolveringer
 • diskutere viden om gingivitis’ og parodontitis’ histopatologi og patogenese samt parodontitis’ immunologi med behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere behandling med baggrund i rygningens indflydelse på marginal parodontitis
 • diskutere indikationer og metoder for parodontalkirurgi
 • diskutere baggrunden for og betydningen af tandløsning, tandtab og tandvandring
 • redgøre for indikationer for og metoder til mukogingival kirurgi
 • diskutere ikke-plakinducerede parodontale sygdomme
 • diskutere nekrotiserende parodontale sygdomme og abscesser i parodontiet
 • diskutere systemiske sygdommes betydning for udviklingen af marginal parodontitis
 • diskutere marginal parodonititis mulige betydning for systemiske sygdomme
 • redegøre for indikation for og metoder til regeneration af parodontalt væv
   

Færdighed

 • bedømme heling af parodontiet efter en gennemført hygiejnefase hos patienter med gingivitis og/eller parodontitis chronica levis/gravis
 • bedømme anvendelse og vedligeholdelse af relevante håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til anvendelse ved depuration
 • bedømme foreliggende viden om supragingival kemisk plakkontrol
 • bedømme heling af parodontiet efter gennemført hygiejnefase hos patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
   

Kompetence

 • diskutere forhold hos den enkelte patient i forhold til forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • diskutere anamnestiske og kliniske fund i forbindelse med patientundersøgelsen svarende til patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • diskutere undersøgelsen og den opstillede initiale behandlingsplan svarende til patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • diskutere med og rådgive patienter i forbindelse med behandlingsvalg
 • vurdere prognosen for patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • vurdere behandlingsforløbet og tage stilling til eventuel revision af behandlingsplanen
 • vurdere indikationer og muligheder for at gennemføre: subgingival depuration, gingivektomi og lapoperation
 • gennemføre rationel parodontalbehandling, herunder parodontalkirurgi, på patienter med svær marginal parodontitis tilpasset den enkelte patient
 • bedømme komplikationer ved og helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb
 • diskutere profylaktisk og terapeutisk anvendelse af antibiotika i forbindelse med parodontalbehandling, herunder anvendelse af mikrobiologisk diagnostik og resistensbestemmelse
 • diskutere principper for vedligeholdelsesbehandling samt tilrettelæggelse og gennemførelse af denne (recidivprofylakse) for patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • diskutere sammenhænge mellem apikal og marginal parodontitis
 • mestre information af patienter om årsagen til marginal parodontitis og information og instruktion i forbedring af hjemmetandpleje
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation, herunder demonstrere en forankret grundholdning til at kommunikere med og informere patienten om årsagsforhold og behandlingsmuligheder for svær marginal parodontitis
 • fremlægge og diskutere PA-kandidatpatienten på 2. semester kandidatniveau
Kursus i udvidet parodontologi 1
Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger og kliniske øvelser (obligatorisk element)
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i parodontologi (SODK15022E)
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 36
 • Forelæsninger
 • 10
 • Praktiske øvelser
 • 48
 • I alt
 • 94
Point
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i øvelsesundervisningen samt godkendte opgaver / tests og PA-kandidatpatient
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • diskutere viden om anatomi og fysiologi af gingiva, rodcement, parodontalligamentet og alveoleknoglen med parodontiets patologi
 • diskutere viden om den supra- og subgingivale mikroflora ved gingiva sana, gingivitis og kronisk parodontitis med behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere viden om dannelsen og opbygningen af calculus og behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere viden om lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge med risikofaktorer for marginal parodontitis
 • diskutere principper for diagnostik, sygdomsklassifikation og behandling af marginal parodontitis, herunder kroniske og aggressive sygdomsformer
 • diskutere teoretisk viden om behandlingen af patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • diskutere betydningen af information og instruktion for patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis i oprettelse af god mundhygiejne
 • diskutere behandling med baggrund i diagnostiske begreber og klassifikationen af parodontale knogledefekter og furkaturinvolveringer
 • diskutere viden om gingivitis’ og parodontitis’ histopatologi og patogenese samt parodontitis’ immunologi med behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere behandling med baggrund i rygningens indflydelse på marginal parodontitis
 • diskutere indikationer og metoder for parodontalkirurgi
 • diskutere baggrunden for og betydningen af tandløsning, tandtab og tandvandring
 • redgøre for indikationer for og metoder til mukogingival kirurgi
 • diskutere ikke-plakinducerede parodontale sygdomme
 • diskutere nekrotiserende parodontale sygdomme og abscesser i parodontiet
 • diskutere systemiske sygdommes betydning for udviklingen af marginal parodontitis
 • diskutere marginal parodonititis mulige betydning for systemiske sygdomme
 • redegøre for indikation for og metoder til regeneration af parodontalt væv
   

Færdighed

 • bedømme heling af parodontiet efter en gennemført hygiejnefase hos patienter med gingivitis og/eller parodontitis chronica levis/gravis
 • bedømme anvendelse og vedligeholdelse af relevante håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til anvendelse ved depuration
 • bedømme foreliggende viden om supragingival kemisk plakkontrol
 • bedømme heling af parodontiet efter gennemført hygiejnefase hos patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
   

Kompetence

 • diskutere forhold hos den enkelte patient i forhold til forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • diskutere anamnestiske og kliniske fund i forbindelse med patientundersøgelsen svarende til patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • diskutere undersøgelsen og den opstillede initiale behandlingsplan svarende til patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • diskutere med og rådgive patienter i forbindelse med behandlingsvalg
 • vurdere prognosen for patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • vurdere behandlingsforløbet og tage stilling til eventuel revision af behandlingsplanen
 • vurdere indikationer og muligheder for at gennemføre: subgingival depuration, gingivektomi og lapoperation
 • gennemføre rationel parodontalbehandling, herunder parodontalkirurgi, på patienter med svær marginal parodontitis tilpasset den enkelte patient
 • bedømme komplikationer ved og helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb
 • diskutere profylaktisk og terapeutisk anvendelse af antibiotika i forbindelse med parodontalbehandling, herunder anvendelse af mikrobiologisk diagnostik og resistensbestemmelse
 • diskutere principper for vedligeholdelsesbehandling samt tilrettelæggelse og gennemførelse af denne (recidivprofylakse) for patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • diskutere sammenhænge mellem apikal og marginal parodontitis
 • mestre information af patienter om årsagen til marginal parodontitis og information og instruktion i forbedring af hjemmetandpleje
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation, herunder demonstrere en forankret grundholdning til at kommunikere med og informere patienten om årsagsforhold og behandlingsmuligheder for svær marginal parodontitis
 • fremlægge og diskutere PA-kandidatpatienten på 2. semester kandidatniveau