SODK15022E Eksamen i parodontologi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Exam in Periodontology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i klinisk fællesundervisning 1 og eksamen i kandidatspeciale

Eksamen knytter sig til kursus i udvidet parodontologi 1 (SODK15016U) og kursus i udvidet parodontologi 2 (SODK15022U)
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 4
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

Kursus i udvidet parodontologi 2

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • diskutere viden om anatomi og fysiologi af gingiva, rodcement, parodontalligament og alveoleknogle og parodontiets patologi
 • diskutere viden om den supra- og subgingivale mikroflora ved gingiva sana, gingivitis og kronisk parodontitis og behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere viden om dannelsen og opbygningen af calculus og behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere viden om lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge og risikofaktorer for marginal parodontitis
 • diskutere principper for diagnostik, sygdomsklassifikation og behandling af marginal parodontitis, herunder kroniske og aggressive sygdomsformer
 • diskutere teoretisk viden om behandlingen af patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • diskutere betydningen af information og instruktion for patienter med parodontitis marginalis chronica levis/ gravis i oprettelse af god mundhygiejne
 • diskutere indikationer og metoder for parodontalkirurgi
 • diskutere behandling med baggrund i diagnostiske begreber og klassifikationen af parodontale knogledefekter og furkaturinvolveringer
 • diskutere viden om gingivitis og parodontitis histopatologi og patogenese samt parodontitis immunologi og behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere behandling med baggrund i rygningens indflydelse på marginal parodontitis
 • diskutere baggrunden for og betydningen af tandløsning, tandtab og tandvandring
 • redegøre for indikationer for og metoder til mukogingival kirurgi
 • diskutere ikke-plakinducerede parodontale sygdomme
 • diskutere nekrotiserende parodontale sygdomme og abscesser i parodontiet
 • diskutere systemiske sygdommes betydning for udviklingen af marginal parodontitis
 • diskutere marginal parodontitis mulige betydning for systemiske sygdomme
 • redegøre for indikation for og metoder til regeneration af parodontalt væv
   

Færdighed

 • diskutere heling af parodontiet efter gennemført hygiejnefase hos patient med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • diskutere anvendelse og vedligeholdelse af relevante håndinstrumenter og ultra-lydsinstrumenter til anvendelse ved depuration
 • diskutere foreliggende viden om kemisk plakkontrol
   

Kompetence

 • diskutere forhold hos den enkelte patient i forhold til forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • diskutere komplikationer ved og helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb
 • diskutere anamnestiske og kliniske fund i forbindelse med patientundersøgelsen svarende til patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • diskutere undersøgelsen og den opstillede initiale behandlingsplan svarende til patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • diskutere rådgivningen af patienter i forbindelse med behandlingsvalg
 • vurdere prognoser for patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • vurdere behandlingsforløbet og tage stilling til eventuel revision af behandlingsplanen
 • vurdere indikationer og muligheder for at gennemføre: subgingival depuration, gingivektomi og lapoperation
 • diskutere principper for vedligeholdelsesbehandling samt tilrettelæggelse og gennemførelse af denne (recidivprofylakse) for patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • diskutere sammenhænge mellem apikal og marginal parodontitis
 • diskutere profylaktisk og terapeutisk anvendelse af antibiotika i forbindelse med parodontalbehandling, herunder anvendelse af mikrobiologisk diagnostik og resistensbestemmelse
 • diskutere information af patienter om årsagen til marginal parodontitis og information og instruktion i forbedring af hjemmetandpleje
 • diskutere rationel parodontalbehandling, herunder parodontalkirurgi, på patienter med marginal parodontitis tilpasset den enkelte patient