SODK15012U Kursus og eksamen i farmakologi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Course and Exam in Pharmacology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 1. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i klinisk fællesundervisning 1 og eksamen i kandidatspeciale

Kursusindhold

Den studerende skal erhverve dybdegående viden om ordinering og administration af lægemidler. Hovedvægten lægges på almen farmakologi og lægemidlers kinetik og dynamik, effekt, bivirkninger og interaktioner.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for almen farmakologi, herunder de forskellige typer receptorer, agonister og antagonister samt begreberne affinitet, maksimal virkning, dosis respons, terapeutisk indeks
 • redegøre for farmakokinetik, herunder absorption, fordeling, elimination og lægemidlernes kemiske egenskaber i forhold til dette
 • redegøre for fase 1 og 2 metabolisme, samt nulte og første ordens kinetik, kompartment begrebet, steady state, clearance, herunder indvirkning af alder/køn/gener på disse forhold
 • redegøre for interaktioner mellem lægemidler og beskrive interaktioner mellem lægemidler og naturlægemidler (f.eks. medicin.dk, interaktionsdatabasen.dk)
 • redegøre for toksikologiske virkninger af lægemidler
 • redegøre for bivirkninger og indrapportering af disse
 • redegøre for lægemidler som bruges i odontologisk praksis, dvs. anæstesimidler, lokalanalgetika, smertebehandling, og antimikrobiologiske lægemidler
 • kendskab til brug af andre lægemidler og vurdere disses mulige indflydelse på odontologisk praksis
 • redegøre for risikopatienter i klinisk praksis, og tilpasse odontologisk brug af medicin (f.eks. anæstesi, smertebehandling og antibiotika behandling) til patientens øvrige medicinforbrug
 • vurdere patientens almene helbred og medicinering som væsentlige forudsætninger for planlægning og udførelse af behandling i odontologisk praksis
 • redegøre for retningslinjer vedrørende indberetning af lægemiddelbivirkninger
Forelæsninger og dialogbaseret holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 110
 • Forelæsninger
 • 20
 • Holdundervisning
 • 4
 • I alt
 • 138
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for almen farmakologi, herunder de forskellige typer receptorer, agonister og antagonister samt begreberne affinitet, maksimal virkning, dosis respons, terapeutisk indeks
 • redegøre for farmakokinetik, herunder absorption, fordeling, elimination og lægemidlernes kemiske egenskaber i forhold til dette
 • redegøre for fase 1 og 2 metabolisme, samt nulte og første ordens kinetik, kompartment begrebet, steady state, clearance, herunder indvirkning af alder/køn/gener på disse forhold
 • redegøre for interaktioner mellem lægemidler og beskrive interaktioner mellem lægemidler og naturlægemidler (f.eks. medicin.dk, interaktionsdatabasen.dk)
 • redegøre for toksikologiske virkninger af lægemidler
 • redegøre for bivirkninger og indrapportering af disse
 • redegøre for lægemidler som bruges i odontologisk praksis, dvs. anæstesimidler, lokalanalgetika, smertebehandling, og antimikrobiologiske lægemidler
 • kendskab til brug af andre lægemidler og vurdere disses mulige indflydelse på odontologisk praksis
 • redegøre for risikopatienter i klinisk praksis, og tilpasse odontologisk brug af medicin (f.eks. anæstesi, smertebehandling og antibiotika behandling) til patientens øvrige medicinforbrug
 • vurdere patientens almene helbred og medicinering som væsentlige forudsætninger for planlægning og udførelse af behandling i odontologisk praksis
 • redegøre for retningslinjer vedrørende indberetning af lægemiddelbivirkninger