SODA15067U Kursus i basal parodontologi 2

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Course in Basic Parodontology 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 6. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i OSKE eksamen

Kursusindhold

Den studerende forventes ved kursets afslutning at kunne anvende viden om de parodontale sygdommes diagnostik, forebyggelse og behandling samt kunne demonstrere indsatsen over for disse sygdomme på baggrund af biologi, ætiologi, patogenese og patologi. Endvidere skal den studerende kunne forklare det teoretiske grundlag for behandlingsindikationer og prognose ved de parodontale sygdomme. Den studerende forventes ved kursets slutning at have udformet behandlingsplan og gennemført denne for patienter med parodontitis marginalis chronica gravis (P2-niveau).

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • anvende viden om anatomien og fysiologien af gingiva, rodcement, parodontalligamentet og alveoleknoglen og parodontiets patologi
 • anvende viden om den supra- og subgingivale mikroflora ved gingiva sana, gingivitis og kronisk parodontitis
 • anvende viden om dannelsen og opbygningen af calculus
 • redegøre for diagnostiske begreber og klassifikation af parodontale knogledefekter
 • anvende viden om lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge samt risikofaktorer for marginal parodontitis
 • anvende principper for diagnostik og sygdomsklassifikation af marginal parodontitis, herunder kroniske og aggressive sygdomsformer
 • anvende viden om gingivitis’ og parodontitis’ histopatologi og patogenese samt parodontitis’ immunologi
 • forklare rygningens indflydelse på marginal parodontititis
 • forklare og have viden om kemisk plakkontrol
 • forklare og have viden om indikationer og metoder for parodontalkirurgi
 • forklare helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb
   

Færdighed

 • planlægge information og instruktion for patienter med parodontitis marginalis chronica gravis i oprettelse af god mundhygiejne
 • identificere, redegøre for og journalisere anamnestiske og kliniske fund hos patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • gennemføre en journaloptagelse sikkert og hurtigt, inden for 2-3 behandlingsseancer hos patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • udvælge relevante håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til anvendelse ved depuration
 • fjerne plak, supra- og subgingival calculus og andre plak-retinerende faktorer fra tænderne for patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • gennemføre en depuration rationelt, således at den tilvirkes forholdene hos patienten for patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • analysere heling af parodontiet efter gennemført hygiejnefase hos patient med gingivitis og parodontitis marginalis chronica levis/gravis
   

Kompetence

 • relatere forhold hos den enkelte patient til viden om forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • diagnosticere, uddrage konklusion af undersøgelsen og opstille behandlingsplan for patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • komme med relevante forslag til en sekvensplan for behandlingen af patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • informere patienten om årsagen til marginal parodontitis, på en for patienten tilpasset måde for patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • informere og instruere patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis i forbedring af mundhygiejne/​hjemmetandpleje, på en for patienten tilpasset måde
 • afgøre, hvornår depurationen er gennemført, samt efterfølgende vurdere det parodontale vævs respons for patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • vurdere et behandlingsforløb og komme med forslag til eventuel revision af behandlingsplanen for patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • diskutere resultatet af hygiejnefasen, endelig behandlingsplan inkl. vedligeholdelsesbehandling, samt prognoser for patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • fremlægge og diskutere PA-bachelorpatienten på 6. semester niveau
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • vurdere og diskutere resultatet af eget og andres arbejde og sætte dette i relation til patientens indsats
Kursus i basal parodontologi 1
Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, opgaveløsning og kliniske øvelser
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved OSKE eksamen (SODA15063E)
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 36
 • Forelæsninger
 • 4
 • Holdundervisning
 • 6
 • Praktiske øvelser
 • 48
 • I alt
 • 94
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kursusattest på baggrund af godkendte opgaver / tests, godkendt deltagelse i kliniske øvelser samt godkendt PA-bachelorpatient
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • anvende viden om anatomien og fysiologien af gingiva, rodcement, parodontalligamentet og alveoleknoglen og parodontiets patologi
 • anvende viden om den supra- og subgingivale mikroflora ved gingiva sana, gingivitis og kronisk parodontitis
 • anvende viden om dannelsen og opbygningen af calculus
 • redegøre for diagnostiske begreber og klassifikation af parodontale knogledefekter
 • anvende viden om lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge samt risikofaktorer for marginal parodontitis
 • anvende principper for diagnostik og sygdomsklassifikation af marginal parodontitis, herunder kroniske og aggressive sygdomsformer
 • anvende viden om gingivitis’ og parodontitis’ histopatologi og patogenese samt parodontitis’ immunologi
 • forklare rygningens indflydelse på marginal parodontititis
 • forklare og have viden om kemisk plakkontrol
 • forklare og have viden om indikationer og metoder for parodontalkirurgi
 • forklare helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb
   

Færdighed

 • planlægge information og instruktion for patienter med parodontitis marginalis chronica gravis i oprettelse af god mundhygiejne
 • identificere, redegøre for og journalisere anamnestiske og kliniske fund hos patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • gennemføre en journaloptagelse sikkert og hurtigt, inden for 2-3 behandlingsseancer hos patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • udvælge relevante håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til anvendelse ved depuration
 • fjerne plak, supra- og subgingival calculus og andre plak-retinerende faktorer fra tænderne for patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • gennemføre en depuration rationelt, således at den tilvirkes forholdene hos patienten for patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • analysere heling af parodontiet efter gennemført hygiejnefase hos patient med gingivitis og parodontitis marginalis chronica levis/gravis
   

Kompetence

 • relatere forhold hos den enkelte patient til viden om forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • diagnosticere, uddrage konklusion af undersøgelsen og opstille behandlingsplan for patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • komme med relevante forslag til en sekvensplan for behandlingen af patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • informere patienten om årsagen til marginal parodontitis, på en for patienten tilpasset måde for patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • informere og instruere patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis i forbedring af mundhygiejne/​hjemmetandpleje, på en for patienten tilpasset måde
 • afgøre, hvornår depurationen er gennemført, samt efterfølgende vurdere det parodontale vævs respons for patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • vurdere et behandlingsforløb og komme med forslag til eventuel revision af behandlingsplanen for patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • diskutere resultatet af hygiejnefasen, endelig behandlingsplan inkl. vedligeholdelsesbehandling, samt prognoser for patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • fremlægge og diskutere PA-bachelorpatienten på 6. semester niveau
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • vurdere og diskutere resultatet af eget og andres arbejde og sætte dette i relation til patientens indsats