SODA15060U Kursus i plastiske restaureringer 1

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Course in Direct Restorations 1

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i plastiske restaureringer 2

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende en grundlæggende forståelse for de materialemæssige og biologiske aspekter omkring fyldningsterapi på voksne. Efter kursus skal den studerende kende almindelige plastiske restaureringsmaterialers sammensætning og egenskaber samt under vejledning kunne undersøge, registrere og diagnosticere caries og andre sygdomme i de hårde tandvæv. Endeligt skal den studerende kunne udføre forebyggende cariesbehandling, vurdere om der er indikation for fyldningsterapi samt kunne udføre simple behandlinger med plastiske restaureringsmaterialer. Herudover skal den studerende have kendskab til at vurdere kvalitet og holdbarhed af plastiske restaureringer.

Kurset gennemføres i et tværfagligt samarbejde mellem fagene cariologi og dentalmaterialer. Det omfatter teoretisk undervisning, arbejde på fantom og patientbehanding inden for områderne materialelære, caries- og fyldningsdiagnostik,  behandlingsplanlægning, forebyggende cariesterapi og behandling med plastiske restaureringsmaterialer. Herudover omfatter kurset bivirkninger og allergiske reaktioner i forbindelse med behandling med plastiske restaureringsmaterialer samt klinisk hygiejne og kvalitetssikring i patientbehandlingen.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • beskrive kliniske, mikrobiologiske, histologiske og radiologiske forandringer i emalje, dentin og pulpa i relation til fyldningsterapi, herunder progressionsvurdering af carieslæsioner og defekter
 • redegøre for plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers sammensætning og deres kemiske, fysiske og kliniske egenskaber
 • beskrive plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers biologiske egenskaber
   

Færdighed

 • forklare og anvende principper for ekskavering af caries
 • forklare og demonstrere, hvor der er indikation og eventuel kontraindikation for anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske materialer og isolationsmaterialerforklare 
 • anvende principper for præparation af sygdomsrelaterede kaviteter
 • udføre simple behandlinger med plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske materialer og isolationsmaterialer på patienter
 • forklare og anvende principper for renovering og reparation af plastiske restaureringer
 • tolke kvaliteten af egen og tidligere udført fyldningsterapi samt forklare om der er behov for renovering, reparation eller omlavning
   

Kompetence

 • vurdere, hvornår behandling med plastiske restaureringsmaterialer er indiceret
 • udføre simple behandlinger med plastiske restaureringer på patienter
 • erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
 • erkende og acceptere at indsigt og omhu er medbestemmende for kvaliteten af plastiske restaureringer
Grundkursus i dentalmaterialer
Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning, øvelser på fantom, kliniske øvelser med patient, opgaveløsning samt præklinisk test
Kurset afsluttes med kursusattest
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 60
 • Forelæsninger
 • 14
 • Praktiske øvelser
 • 96
 • I alt
 • 170
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig prøve
Godkendt deltagelse i kliniske øvelser, præklinisk test og opgaveaflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • beskrive kliniske, mikrobiologiske, histologiske og radiologiske forandringer i emalje, dentin og pulpa i relation til fyldningsterapi, herunder progressionsvurdering af carieslæsioner og defekter
 • redegøre for plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers sammensætning og deres kemiske, fysiske og kliniske egenskaber
 • beskrive plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers biologiske egenskaber
   

Færdighed

 • forklare og anvende principper for ekskavering af caries
 • forklare og demonstrere, hvor der er indikation og eventuel kontraindikation for anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske materialer og isolationsmaterialerforklare 
 • anvende principper for præparation af sygdomsrelaterede kaviteter
 • udføre simple behandlinger med plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske materialer og isolationsmaterialer på patienter
 • forklare og anvende principper for renovering og reparation af plastiske restaureringer
 • tolke kvaliteten af egen og tidligere udført fyldningsterapi samt forklare om der er behov for renovering, reparation eller omlavning
   

Kompetence

 • vurdere, hvornår behandling med plastiske restaureringsmaterialer er indiceret
 • udføre simple behandlinger med plastiske restaureringer på patienter
 • erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
 • erkende og acceptere at indsigt og omhu er medbestemmende for kvaliteten af plastiske restaureringer