SODA15056U Kursus i farmakologi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Course in Pharmacology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden afslutning af bacheloruddannelsen

Kursusindhold

Den studerende skal erhverve grundlæggende viden om ordinering og administration af lægemidler. Hovedvægten lægges på lægemidlers kinetik og dynamik, effekt, bivirkninger og interaktioner samt på de farmaka, der er aktuelle for virksomhedsområdet.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for molekylær farmakologi (receptorer, fulde og partielle agonister og antagonister)
 • redegøre for affinitet, maksimal virkning, dosis respons, terapeutisk indeks
 • redegøre for genetiske polymorfiers betydning for virkning og bivirkninger af lægemidler
 • redegøre for begrebet farmakokinetik
 • redegøre for absorption, fordeling, elimination; lægemidlernes kemiske egenskaber i forhold til dette
 • redegøre for fase 1 og 2 metabolisme
 • redegøre for nulte og første ordens kinetik, kompartment begrebet, steady state, clearence
 • beskrive relevante agonister og antagonister samt eksempler på deres anvendelse
 • redegøre for smertens fysiologi og farmakologi
 • definere begreberne analgesi og anæstesi, herunder virkningsmekanisme, interaktioner og bivirkninger på receptorniveau
 • beskrive hvad man forstår ved at en bakterie er følsom for et antibakterielt kemoterapeutikum
 • redegøre for antibiotikas virkninger, herunder inddel disse i toksiske og biologiske virkninger
 • beskrive antibiotika resistens (enzymatisk nedbrydning, ændring af ”target”, hæmning af influx, faciliteret efflux) samt angive eksempler på bakterieresistens
 • beskrive bakteriocide og bakteriostatiske antibiotika
 • angive hyppige folkesygdomme med hensyn til identifikation af potentielle risikopatienter (hjerte-karsygdomme, diabetes, lungesygdomme, gigtsygdomme, neuropsykiatriske lidelser)
 • redegøre for odontologiske aspekter af lægemiddelinteraktioner og -bivirkninger
 • beskrive toksikologi i relation til odontologisk praksis
Kursus i introduktion
Kursus i førstehjælp
Kursus i psykologi og adfærdsfag 1
Kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi
Kursus i excitable celler
Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Eksamen i tændernes udvikling og struktur
Integreret eksamen i celle- og vævsbiologi inklusiv excitable celler
Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi
Kursus i excitable celler
Undervisningen gennemføres ved forelæsninger og dialogbaseret holdundervisning
Kurset afsluttes med kursusattest
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 7
 • Holdundervisning
 • 6
 • I alt
 • 13
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 20 min.
Kursusattest udstedes på baggrund af afsluttende obligatorisk test med brug af clickere.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne.

Viden

 • redegøre for molekylær farmakologi (receptorer, fulde og partielle agonister og antagonister)
 • redegøre for affinitet, maksimal virkning, dosis respons, terapeutisk indeks
 • redegøre for genetiske polymorfiers betydning for virkning og bivirkninger af lægemidler
 • redegøre for begrebet farmakokinetik
 • redegøre for absorption, fordeling, elimination; lægemidlernes kemiske egenskaber i forhold til dette
 • redegøre for fase 1 og 2 metabolisme
 • redegøre for nulte og første ordens kinetik, kompartment begrebet, steady state, clearence
 • beskrive relevante agonister og antagonister samt eksempler på deres anvendelse
 • redegøre for smertens fysiologi og farmakologi
 • definere begreberne analgesi og anæstesi, herunder virkningsmekanisme, interaktioner og bivirkninger på receptorniveau
 • beskrive hvad man forstår ved at en bakterie er følsom for et antibakterielt kemoterapeutikum
 • redegøre for antibiotikas virkninger, herunder inddel disse i toksiske og biologiske virkninger
 • beskrive antibiotika resistens (enzymatisk nedbrydning, ændring af ”target”, hæmning af influx, faciliteret efflux) samt angive eksempler på bakterieresistens
 • beskrive bakteriocide og bakteriostatiske antibiotika
 • angive hyppige folkesygdomme med hensyn til identifikation af potentielle risikopatienter (hjerte-karsygdomme, diabetes, lungesygdomme, gigtsygdomme, neuropsykiatriske lidelser)
 • redegøre for odontologiske aspekter af lægemiddelinteraktioner og -bivirkninger
 • beskrive toksikologi i relation til odontologisk praksis