SODA15053U Cariologisk grundkursus

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Course in Basic Cariology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i basal endodonti og OSKE eksamen

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende forståelse for forebyggelse af caries, sygdommens diagnostik og behandling samt sætte den studerende i stand til at vurdere og begrunde indsatsen over for caries med baggrund i viden om sygdommens natur, ætiologi og patogenese. Kurset gennemføres af fagområdet cariologi. Hovedvægten i undervisningen ligger på forebyggelsesmæssige-, ætiologiske-, patogenetiske-, kliniske og røntgenologiske forhold vedrørende caries.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for sygdommens forekomst i befolkningen
 • Redegøre for de væsentlige forhold og samspillet mellem disse, der er af betydning ved initiering og udvikling af caries i emaljen, cement og dentin
 • Redegøre for cariesprocessens kliniske, radiologiske og histologiske billede og kriterier for diagnostik af caries
 • Redegøre for relevansen af risikovurdering ved cariessygdom
 • Redegøre for principper for hvordan caries kan forebygges, herunder også dental fluorose
 • Redegøre for de principielle forskelle, ætiologisk og klinisk, mellem cariesskader og erosionsskader
Kursus i klinisk introduktion
Eksamen i biokemi
Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og skriftlige opgaver
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres ved OSKE eksamen (SODA15063E)
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Holdundervisning
 • 6
 • I alt
 • 22
Point
0 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kursusattest på baggrund af godkendte skriftlige opgaver
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne

Viden

 • Redegøre for sygdommens forekomst hos forskellige aldersgrupper i den danske befolkningen
 • Redegøre for de væsentlige forhold og samspillet mellem disse, der er af betydning ved initiering og udvikling af caries i emaljen, cement og dentin
 • Redegøre for cariesprocessens kliniske, radiologiske og histologiske billede og kriterier for diagnostik af caries
 • Redegøre for relevansen af risikovurdering ved cariessygdom
 • Redegøre for principper for hvordan caries kan forebygges, herunder også dental fluorose
 • Redegøre for de principielle forskelle, ætiologisk og klinisk, mellem cariesskader og erosionsskader