SODA15049U Kursus i psykologi og adfærdsfag 3 - udbydes sidste gang i F17

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Course in Psychology and Behavioral Sciences 3

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden eksamen i bachelorprojekt

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende de nødvendige forudsætninger for at indplacere den menneskelige psyke og adfærd i en helhedspræget, aktuel empirisk og teoretisk nuanceret sammenhæng med studiets øvrige tekniske og somatiske fag. Den studerende skal således tilegne sig et så tilstrækkeligt kendskab til psykologiens metoder, begreber og teorier til, at de kan medinddrage psykologiske begreber og psykologisk viden i sit senere professionelle virke. Hovedindholdet på 4. semester er en fordybning i psykologiske emner af særlig relevans for tandlægegerningen.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for angstens teorier, definitioner og registreringer
 • redegøre for smertens definitioner, modeller (herunder psykologisk model), former og epidemiologi
 • redegøre for odontofobiens teori, definition, epidemiologi, registrering, ætiologi og konsekvens
 • redegøre for stressbegrebets teori, definition, registrering, håndtering og forebyggelse
 • redegøre for basal smerteteori
 • redegøre for definitioner, debut, forløb, konsekvenser og intervention overfor misbrug og spiseforstyrrelser.


Færdighed

 • redegøre for og diskutere ovenstående emners relevans for og brugbarhed i forhold til det professionelle virke som tandlæge.
Kursus i psykologi og adfærdsfag 2
Dialogbaseret holdundervisning og gruppeopgave
Kurset afsluttes med kursusattest
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 24
 • Forelæsninger
 • 2
 • Holdundervisning
 • 10
 • I alt
 • 36
Point
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Skriftlig aflevering er i form af en gruppeprøve som tager udgangspunkt i de emner undervisningen dækker. Opgaveemner fordeles tilfældigt.
Opgaven kan besvares i grupper af maks 3 studerende. Omfanget af opgaven er for 1 studerende 3 sider, for 2 studerende 4 sider og for 3 studerende 5 sider, hvor 1 side = 2400 anslag.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for angstens teorier, definitioner og registreringer
 • redegøre for smertens definitioner, modeller (herunder psykologisk model), former og epidemiologi
 • redegøre for odontofobiens teori, definition, epidemiologi, registrering, ætiologi og konsekvens
 • redegøre for stressbegrebets teori, definition, registrering, håndtering og forebyggelse
 • redegøre for psykiske reaktioner på sygdom
 • redegøre for psykiske kriser og traumers opståen, forløb og håndtering
 • redegøre for teori og registrering af barnets oplevelse og håndtering af stress og smerte
 • redegøre for aldringens biologiske, psykiske, fysiske og sociale processer
 • redegøre for definitioner, debut, forløb, konsekvenser og intervention overfor misbrug og spiseforstyrrelser, og deres relationer til det tandlægelige virke
   

Færdighed

 • redegøre for ovenstående områders relevans for og sammenhæng med  den anvendelsesorienterede del af tandlægefaget dvs. det tandlægefaglige praktiske arbejde