SODA15046U Grundkursus i dentalmaterialer

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Basic course in dental materials

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i plastiske restaureringer 1 og kursus i indirekte enkelttandsrestaureringer

Kursusindhold

Kurset består af en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske undervisning fokuserer på materialernes klassificering, opbygning og struktur samt på at give en definition og analyse af de mekaniske egenskaber. Den studerende skal opnå indsigt i materialernes principielle opbygning og i de almindeligste mekaniske egenskaber. Desuden skal indledende øvelser bane vej for et begyndende kendskab til materialernes praktiske anvendelse. Ved den praktiske del skal den studerende erhverve prækliniske færdigheder i præparationsteknik og fyldningsteknik.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus i forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for materialernes klassificering, sammensætning og struktur.
 • Kende de forskellige typer af belastninger, som dentalmaterialer er udsat for i mundhulen.
 • Redegøre for de almindeligste mekaniske egenskaber af interesse for dentalmaterialer, som tryk-, træk- og bøjestyrke, udmatning, krybning og hårdhed.
 • Redegøre for begreberne elasticitetsmodul, resiliensmodul og sejhed.
 • Aflæse kurver over mekaniske egenskaber og ved kurver identificere begreber som elasticitetsmodul, resiliensmodul, sejhed, udmatningsgrænse, udmatningsstyrke, primær og sekundær krybning.
 • Reflektere over betydningen af mekaniske egenskaber for anvendelsesområdet for dentalmaterialer.

 

Færdighed

 • Besvare en skriftlig opgave om materialernes egenskaber samt udføre simple beregninger.
 • Anvende udvalgte materialer i simple øvelser til belysning af disse materialers egenskaber.
 • Diskutere materialernes principielle opbygning og mekaniske egenskaber til en præliminær vurdering af materialernes anvendelsesområde.
 • Anvende instrumenter, roterende såvel som ikke roterende.
 • Opstille elementære principper for tandpræparationer til fyldninger og indlæg.
 • Udføre simple præparationer og fyldninger på fantom.
 • Tage aftryk med alginat på fantom og støbe gipsmodeller.
 • Vurdere kvaliteten af det udførte arbejde.
 • Begrunde valget af de forskellige dentalmaterialer til de forskellige typer behandlinger.

 

Kompetence

 • Arbejde selvstændigt, systematisk, og struktureret ved fyldningsterapi.
 • Samle viden og færdigheder til at professionelt udføre fyldningsterapi, samt begrunde valg af dentalmaterialer.

Videoer og vejledninger til de praktiske øvelser.

Kursus i introduktion
Kursus i førstehjælp
Kursus i psykologi og adfærdsfag 1
Kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi
Kursus i excitable celler
Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Eksamen i tændernes udvikling og struktur
Integreret eksamen i celle- og vævsbiologi inklusiv excitable celler
Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning, selvstudium, øvelser samt opgaver.
Øvelsesundervisningen er centreret omkring anvendelsen af roterende og ikke roterende instrumenter og udføres på fantomhoveder. Endvidere indgår enkle materialeøvelser med anvendelse af alginat, gips, cementer samt plastiske fyldningsmaterialer.
Kurset afsluttes med kursusattest
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 21
 • Forelæsninger
 • 9
 • Praktiske øvelser
 • 108
 • I alt
 • 138
Point
0 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Andet, 1 time
Deltagelse i øvelsesundervisning og aflevering af opgaver.
1) De praktiske øvelser skal udføres i acceptabel kvalitet.
2) Test på Absalon skal bestås (2/3 del korrekte svar).
3) Den skriftlige opgave skal godkendes.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for materialernes klassificering, sammensætning og struktur.
 • Kende de forskellige typer af belastninger, som dentalmaterialer er udsat for i mundhulen.
 • Redegøre for de almindeligste mekaniske egenskaber af interesse for dentalmaterialer, som tryk-, træk- og bøjestyrke, udmatning, krybning og hårdhed.
 • Redegøre for begreberne elasticitetsmodul, resiliensmodul og sejhed.
 • Aflæse kurver over mekaniske egenskaber og ved kurver identificere begreber som elasticitetsmodul, resiliensmodul, sejhed, udmatningsgrænse, udmatningsstyrke, primær og sekundær krybning.
 • Reflektere over betydningen af mekaniske egenskaber for anvendelsesområdet for dentalmaterialer.

 

Færdighed

 • Besvar en skriftlig opgave om materialernes egenskaber samt udføre simple beregninger.
 • Anvende udvalgte materialer i simple øvelser til belysning af disse materialers egenskaber.
 • Diskutere materialernes principielle opbygning og mekaniske egenskaber til en præliminær vurdering af materialernes anvendelsesområde.
 • Anvende instrumenter, roterende såvel som ikke roterende.
 • Opstille elementære principper for tandpræparationer til fyldninger og indlæg.
 • Udføre simple præparationer og fyldninger på fantom.
 • Tage aftryk med alginat på fantom og støbe gipsmodeller.
 • Vurdere kvaliteten af det udførte arbejde.
 • Begrunde valget af de forskellige dentalmaterialer til de forskellige typer behandlinger.

 

Kompetence

 • Arbejde selvstændigt, systematisk, og struktureret ved fyldningsterapi.
 • Samle viden og færdigheder til at professionelt udføre fyldningsterapi, samt begrunde valg af dentalmaterialer.