SODA15045E Eksamen i studium generale, odontologi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Exam in Odontological History and Science

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden eksamen i bachelorprojekt

Eksamen knytter sig til kursus i studium generale (SODA15045U)
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 2
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

Kursus i studium generale

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Undervisningsmateriale medbragt i papirform, inklusive slides, artikler, notater og kompendium, tillades som hjælpemidler til eksamen.

Det er ikke tilladt at medbringe hjælpemidler som USB-stick, PC, mobiltelefoner og anden elektronisk teknologi der muliggør ekstern kommunikation.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for videnskaben som en proces
 • redegøre for odontologiens historie
 • redegøre for etiske grundbegreber og gennemføre en rationel etisk argumentation
 • redegøre for væsentlige etiske problemer i daglig klinik og forskning
   

Færdigheder

 • analysere videnskabelige problemstillinger og en videnskabelig argumentation
 • kritisk analysere de sæt af teorier, hypoteser m.v., der introduceres i løbet af kurset