SODA09070U Binding af udvalgte dentalmaterialer til emalje og dentin - valgfag

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Bonding adhesive materials to enamel and dentine - elective

Uddannelse

Uddannelsen i odontologi
 

Kursusindhold

Kurset giver de studerende forudsætninger for at forstå samspillet mellem udvalgte adhæsive dentalmaterialer (kompositte plast, glasionomercementer og plastcementer) og de hårde tandvæv.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • redegøre for, hvordan dentalmaterialer bindes til emalje og dentin
 • redegøre for forskellige metoder til at teste bindingsstyrke
 • reflektere over betydningen af tandens og materialets struktur og sammensætning for bindingsstyrken

 

Færdigheder:

 • udføre praktiske øvelser, hvor adhæsive dentalmaterialer bindes til ekstraherende tænder
 • analysere resultater vedr. dentalmaterialer i forskellige undersøgelser
 • analysere resultater fra egne forsøg og udarbejde en rapport
 • formidle rapporten til medstuderende
 • diskutere materialeegenskaber og materialernes anvendelse

 

Kompetence:

 • vælge og anvende adhæsive materialer optimalt

Forelæsningsnoter, vejledninger til de praktiske øvelser.

For bachelorstuderende: Kursusattest i alle kurser og bestået alle eksamener til og med 4. semester bachelor
For kandidatstuderende: Kursusattest i alle kurser og bestået alle eksamener til og med 1. semester kandidat
Teoretiske forelæsninger og diskussion af problemer, artikler, rapporter. I laboratorieøvelserne arbejder de studerende med dentalmaterialerne, laver prøvelegemer og udfører nogle af de mest almindelige tests til dentalmaterialerundersøgelser.

Til laboratorieøvelserne vil de studerende blive opdelt i grupper på maks. 5 studerende.
Vejledninger står på engelsk.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 49
 • Holdundervisning
 • 12
 • Praktiske øvelser
 • 8
 • I alt
 • 69
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Deltagelse i laboratorieøvelser.
Der udarbejdes en rapport om udvalgte metoder. Denne rapport præsenteres mundtligt i løbet af kurset.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for, hvordan dentalmaterialer bindes til emalje og dentin
 • redegøre for forskellige metoder til at teste bindingsstyrke
 • reflektere over betydningen af tandens og materialets struktur og sammensætning for bindingsstyrken

 

Færdigheder

 • udføre praktiske øvelser, hvor adhæsive dentalmaterialer bindes til ekstraherende tænder
 • analysere resultater vedr. dentalmaterialer i forskellige undersøgelser
 • analysere resultater fra egne forsøg og udarbejde en rapport
 • formidle rapporten til medstuderende
 • diskutere materialeegenskaber og materialernes anvendelse

 

Kompetence

 • vælge og anvende adhæsive materialer optimalt