SFABIL200U Farmaceutisk mikrobiologi, øvelser, I

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Pharmaceutical Microbiology, Laboratory Course, I

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i farmaci - obligatorisk
Kursusindhold

Kurset er et praktisk kursus, hvor de studerende får lejlighed til at indøve almindelig mikrobiologisk teknik, som dyrkning, farvning, identifikation og kimtalsbestemmelse, samt forsøg som skal støtte den teoretiske gennemgang af mikrobiologien, såsom vækstforsøg.

Målbeskrivelser

Formål

At lære de studerende almindelig mikrobiologisk teknik samt ved udvalgte forsøg i praksis at vise, hvorledes mikrobiologiske systemer fungerer.

Målbeskrivelse:

Viden. De studerende skal have kendskab til almindelig mikrobiologisk teknik, samt hvordan bakterier kan inddeles, karakteriseres og måles.

Færdigheder: De studerende skal kunne arbejde praktisk med bakterier, kunne forskellige metoder at art-bestemme bakterier, samt lære metoder for at måle bakteriers mængde og vækst.

Kompetencer: Faget leder op til faget Farmaceutisk mikrobiologi, øvelser II (SFABIL201U). Den studerende skal kunne udføre enklere praktisk mikrobiologisk laboratoriearbejde og undersøgelser af bakterier. De studerende skal kunne diskutere og vurdere mikrobiologiske forsøg med lignende faggrupper.

Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi: Øvelser i Farmaceutisk Mikrobiologi (2015/2016)

Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til indholdet i studieenheden Dynamisk biokemi, og at Farmaceutisk mikrobiologi I følges sideløbende.
4 øvelsesdage á 4 timer.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 13
  • Praktiske øvelser
  • 16
  • I alt
  • 29
Point
1,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Kurset bestås ved aktiv deltagelse samt godkendelse af udarbejde rapporter.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Ved deltagelse forstås, at alle eksperimenter er udført på tilfredsstillende måde, og at der rettidigt er afleveret tilfredsstillende rapporter på grundlag af de udførte forsøg.