SFABIL101U Farmaceutisk mikrobiologi II

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Pharmaceutical Microbiology II

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i farmaci
Kursusindhold

Kurset omfatter en gennemgang af mikrobiologi med speciel fokus på farmaceutiske elementer. Mikroorganismernes syntese af makromolekyler gennemgås bl.a. i forbindelse med forståelse af de forskellige kemoterapeutikas virkningsmekanismer samt som baggrund for genteknologi. Bakterie- og pattedyrvirus struktur og livscyklus gennemgås og i den forbindelse virkningsmekanismer af antivirale stoffer. Bakteriegenetikkens forskellige aspekter, mutation, isolering af mutanter, rekombination, transformation, transduktion, plasmider, selektion og kunstig rekombination af DNA (genetisk manipulation) gennemgås med henblik på genetisk toksikologi og genetisk teknologi. Ved principperne bag genteknologi gennemgås specielt: vært-vektorsystemer, isolation og analyse af gener, anvendelse af enzymer, indføring af DNA i celler og dannelse af genprodukter i celler. Den til bakterie- og virusinfektionen knyttede immunologi gennemgås herunder: udvikling af immunforsvaret, antigen-antistofreaktioner, immunitet og hypersensitivitet. I forlængelse af undervisningen i mikrobiologi, øvelser gennemgås og diskuteres mikrobiologiske renhedskrav til lægemidler og utensilier. Under en udførlig gennemgang af sterilisationslæren omtales forskellige metoder til dokumentation af sterilisationsmetoders effektivitet, og der gøres rede for forskellige sterilisationsprocedurers krav til proceskontrol

Målbeskrivelser

VIDEN

Den studerende forventes af have baggrundsviden fra Farmaceutisk Mikrobiologi I SFABIL100U

Kursets formål er at give den studerende kendskab til den almene mikrobiologi og molekylærbiologi med henblik på forståelsen af specifikke  problemstillinger indenfor den farmaceutiske mikrobiologi Kurset i mikrobiologi skal give den studerende det nødvendige grundlag for:

at forstå genetiske broblemstillinger som mutationer og naturlig overførsel af gener mellem mikroorganismer.

at forstå den molekylære og biologiske baggrund for genteknologi og de muligheder det giver for at flytte gener, således at lægemidler kan dannes i andre organismer, og dels for at forbedre diagnostiske metoder.

at forstå formeringen af virus under virusinfektioner samt kemoterapeutika mod virus.

at vurdere anvendelsen af kemoterapeutika mod bakterieinfektioner ud fra deres virkningsmekanisme virkningsspektrum og mulige resistensudvikling i forbindelse med behandlingen af infektionssygdomme.

at forstå immunologiske metoder som vaccination og serumbehandling, immunforsvarets funktioner i forbindelse med infektionssygdomme og udvikling af allergi og hypersensitivitet overfor lægemidler m.m. samt at  forstå antigen-antistofreaktioner anvendt i analyse.

at vurdere anvendelsen af forskellige sterilisations-, desinfektions- og konserveringsmetoder i forbindelse med produktion og anvendelse af lægemidler.

 

FÆRDIGHEDER

Den studerende skal kunne analysere og diskutere mikrobiologiske problemstillinger, specielt ud fra en farmaceutisk synsvinkel.

Den studerende skal kunne opstille mikrobiologiske forsøg, som bl.a. beskrevet i de tilknyttede øvelseskurser: Øvelser i Farmaceutisk Mikrobiologi I og II (SFABIL200U og SFABIL201U)

 

KOMPETENCER

kurset er rettet mod lægemiddel- og sundhedssektoren. Dn studerende skal kunne vurdere og diskutere:

Det teoretiske grundlag for de mikrobiologiske metoder, som er beskrevet i farmakopéerne.

Mikrobiologisk renhed af lægemidler og sterilisations- og konserveringsprocedurer.

genetiske ændring og overførsel af gener mellem mikroorganismer, bl.a. overførsel af resistens- og virulensfaktorer.

Anvendelse af genteknologi til produktion af lægemidler.

Kemoterapeutiske bahandling af mikroorganismer samt resistensudvikling.

Immunforsvarets funktion under infektionssygdomme, vaccination og hypersensitivitet.

Virusinfektioner og kemoterapeutika her imod.

”Brock biology of Microorganisms” 2015, af Madigan, Martinko, Buckley & Stahl. Pearson, global edition, 14. udgave.

“Hugo og Russell’s Pharmaceutical Microbiology”  2011 af Denyer, Hodges, Gorman  Gilmore. Wiley-Blackwell, 8. Udgave.

“Noter til Farmaceutisk Mikrobiologi” 2015, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, KU. På fagets hjemmeside

“Øvelser i Farmaceutisk Mikrobiologi” 2014/2015, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, KU. På øvelseskursernes hjemmeside (Øvelser i Farmaceutisk Mikrobiologi I og II, SFABIL200U og SFABIL201U)

 

Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har bestået kurserne i Farmaceutisk Mikrobiologi I, og Dynamisk Biokemi.
22 forelæsninger á 45 min.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Forberedelse
 • 77
 • Forelæsninger
 • 22
 • I alt
 • 101
Point
3,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Skriftlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Ud over de standardprogrammer/værktøjer som er beskrevet under eksamener fra det sundhedsvidenskabelige fakultet på http://pc-eksamen.ku.dk/ er der ved denne eksamen tilgang til MathType og USB adgang (til USBstik med noter mm.)

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

12 - Fremragende

Besvarelsen er velstruktureret og formidlingen er klar og præcis. Eksaminanden demonstrerer omfattende overblik og inddrager med indgående faglig indsigt relevante faglige elementer i givne problemstillinger. Eksaminanden kan med få uvæsentlige mangler:

Eksaminanden demonstrerer ud fra en helhedsbetragtning:

 • Sikker beherskelse af den biologiske nomenklatur i relation til de stillede opgaver.
 • Overbevisende sikker evne til at anvende alle de for mikrobiologien relevante begreber, metoder og sammenhænge i relation til de stillede opgaver.
 • Evne til - på baggrund af eksperimentelle data – klart og præcist at gennemføre beregninger, analysere og foretage vurderinger af parametre der indgår i generel og farmaceutisk mikrobiologiske problemstillinger.
 • Evne til at vurdere procedurer og metoder i relation til kontrol og udvikling af nye lægemidler.