SFABIL100U Farmaceutisk mikrobiologi I

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Pharmaceutical Microbiology I

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i farmaci

Kursusindhold

Kurset omfatter en gennemgang af den almene mikrobiologi. Der lægges vægt på bakteriecellens strukturelle og biokemiske egenskaber og sammenhængen mellem disse og bakteriernes stilling i det økologiske system. De for bakterier karakteristiske stofskifteprocesser gennemgås bl.a. med henblik på bakteriers vækstmuligheder i lægemidler og deres anvendelse i forbindelse med biosyntese og biotransformering af kemiske stoffer, herunder lægemidler. Mikroorganismers vækstforhold gennemgås, idet der lægges vægt på forskellige faktorers indflydelse på mikroorganismers væksthastighed og stofskifte. Metoder til bestemmelse af bakteriemængde og antal gennemgås. Forskellige former for dyrkningsteknik gennemgås. Mikroorganismernes regulering og syntese af makromolekyler gennemgås. Infektionssygdomme gennemgås med henblik på mikroorganismerne,  smittevejene og sygdomsudviklingen.

Målbeskrivelser

Viden

den studerende skal have kendskab til bakteriers opbygning, vækst, vækstbetingelser, overordnet stofskifte, DNA replikation, proteinsyntese samt regulering af proteinsyntese. Sygdomsfremkaldende bakterier, deres patogenese samt spredning skal kendes.

Færdigheder

Den studerende skal kunne vurdere bakteriers vækst under forskellige betingelser, som kan være tilstede i lægemidler. Den studerende skal også kunne vurdere risiko for infektionssygdomme som dårligt behandlede lægemidler kan føre til.

Kompentencer

Faget leder op til Farmaceutisk Mikrobiologi II (SFABIL101U). Den studerende skal kunne diskutere mikrobiologiske emner med lignende faggrupper og skal kunne opstille simple mikrobiologiske forsøg.

 

”Brock biology of Microorganisms” 2015, af Madigan, Martinko, Buckley & Stahl. Pearson, global edition, 14. udgave.

“Noter til Farmaceutisk Mikrobiologi I” 2015, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, KU. På fagets hjemmeside

“Øvelser i Farmaceutisk Mikrobiologi” 2015/2016, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, KU. På øvelsernes (SFABIL200U) hjemmeside.

Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til indholdet i kurserne organisk kemi I og II samt følger dynamisk biokemi og fysisk kemi.
14 forelæsninger á 45 min.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Forberedelse
 • 48
 • Forelæsninger
 • 14
 • I alt
 • 64
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Skriftlig prøve
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Ud over de standardprogrammer/værktøjer som er beskrevet under eksamener fra det sundhedsvidenskabelige fakultet på http://pc-eksamen.ku.dk/ er der ved denne eksamen tilgang til MathType.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

 

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 

Aflevere en besvarelse som er velstruktureret og formidlet klart og præcist. 

Viden

 • Beherske den biologiske nomenklatur i relation til de stillede opgaver.
 • Demonstrere et omfattende overblik og faglig indsigt i relevante faglige problemstillinger.
   

Færdigheder

 • Anvende alle de for mikrobiologien relevante begreber, metoder og sammenhænge i relation til de stillede opgaver.
 • Gennemføre beregninger, analyser og foretage vurderinger af parametre der indgår i generel og farmaceutisk mikrobiologiske problemstillinger på baggrund af eksperimentelle data.
 • Vurdere procedurer og metoder i relation til kontrol og udvikling af nye lægemidler.