SFABF0232U Lægemiddelformulering, øvelser

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Drug Formulation, Laboratory Course

Kursusindhold

Øvelserne omfatter metodeindføring af 20 timers varighed (5 dage à 4 timer). Med udgangspunkt i udvalgte lægemiddelstoffer vil øvelserne omfatte bestemmelse af afgift fra forskellige vehikler, udløsnings- og opløsningshastighed, fordelingsforhold, membrandiffusion, specifikt overfladeareal, partikelstørrelse og stabilitet.

Målbeskrivelser

Formål / Objective

At give de studerende kendskab til in vitro metoder, der anvendes ved vurdering af lægemiddelstoffers/​lægemidlers biofarmaceutiske egenskaber og stabilitet samt at afrapportere videnskabelige resultater på overskuelig vis.
 

Efter endt kursus forventes det af den studerende at kunne:

 1. Viden
 • Udvise fortrolighed med anvendelse af computerstyret laboratorieudstyr.

 

Færdigheder

 • anvende de metoder, der benyttes ved karakterisering af lægemiddelstofegenskaber, der spiller en særlig rolle for biotilgængelighed
 • anvende de in vitro metoder, der er almindeligt benyttede ved vurdering af lægemidlers biofarmaceutiske egenskaber.
 • sammenfatte en klar kritisk rapport over opnåede eksperimentelle resultater, herunder anvende IT som arbejdsredskab til databehandling (f.eks. regneark) og afrapportering.
 1.  

Medarbejdere ved Institut for Farmaci og Analytisk Kemi: "Øvelser i lægemiddelformulering"

Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til indholdet af øvelseskurserne i fysisk kemi, instrumentel analytisk kemi og farmakologi. Endvidere er undervisningen tilrettelagt under den forudsætning, at undervisningen i lægemiddelformulering på 5. semester (efterår) følges sideløbende.
Omgangsøvelser 5 x 4 timer
Kurset er en del af bacheloruddannelsens it-certifikat idet der gives it-kompetencer inden for ”hands on it” og ”it i faglig konteks”
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 10
 • Praktiske øvelser
 • 31
 • I alt
 • 41
Point
1,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Aktiv deltagelse samt rapporter.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Ved deltagelse forstås, at alle eksperimenter er udført på tilfredsstillende måde, og at der rettidigt er afleveret tilfredsstillende rapporter på grundlag af de udførte forsøg.